Pukkelrygget og svajrygget kirketårn i Aller får nyt skifertag

Stort og ’ukendt’ projekt ved Aller Kirke.

Aller Kirke blev opført allerede i midten af 1100-tallet.
Tårnet kom først til senere, og det skal nu have nyt tag.

Formand for menighedsrådet ved Aller Sogn, Gerhard Christian Møller, oplyser, at man nu har taget det første skridt i et større projekt.

Der er netop rejst et stillads omkring kirkens tårn. Efter påske begynder så arbejdet med at udskifte skifertaget på tårnet og våbenhuset.

Skævt tårn

De gamle skiferplader er begyndt at falde ned på grund af rustne jernsøm, der knækker.
Ved den første vurdering af tårnet udbrød håndværkerne, at de aldrig havde set så skævt et tårn.

Tårnet beskrives som ”svajrygget mod vest og pukkelrygget mod øst”. Så de er meget spændte på, hvad der møder dem, når de får pillet de gamle skiferplader ned. Skiferen til projektet kommer fra Spanien.

Baljer på loftet

Med til det store projekt hører også udskiftning af blytaget på kirkebygningen, hvor det er tyndt. Lige nu står der baljer på kirkeloftet for at opsamle regnvand, der kommer ind gennem det utætte tag. Man kan desværre ikke fastslå præcist, hvor utæthederne er. Når blytaget er repareret, er næste skridt at udbedre og reparere kirkeloftet, de stedet, hvor vandet har ødelagt det.

Fra 1100 tallet

Aller Kirke i Aller Sogn blev opført i midten af 1100-tallet. Dele af kirkebygningen er fra romansk tid (romersk byggeskik i Danmark 1050-1240), men det spidse kirketårn i vest er fra sen-gotisk tid (gotikken i Danmark 1250-1530).

Miljø-venligt materiale

Natur-skifer er et meget miljøvenligt materiale, som der fortsat findes en masse af i verden. Skifer kommer fra blandt andet Storbritanien, Norge og Spanien. Det er dannet ved at fine partikler af ler er blevet sammenpresset og hærdet. Derved dannes en meget finkornet og lagdelt bjergart, der kan kløves i fine plader.

Skiferen skæres direkte ud af klippevæggen, saves op, og til sidst skæres den ud i flager. Metoden betyder, at der ikke bruges så meget ”energi” til fremstilling af skifer i sammenligning med andre tag-typer. Skifer beskrives som et smukt materiale med et flot farvespil, og så har skifertage en stor holdbarhed og styrke.

bec

Se også