Fødeområdet på Kolding Sygehus skal udvides

Poul Erik Jensen

REGIONEN: Fødeafdelingen på Kolding Sygehus står nu over for en længe trængt udvidelse. Det fortæller regionsmedlem Poul Erik Jensen (S), Vamdrup.

Udvidelsen kommer til at omfatte en ny tilbygning til bestående neonatal afsnit. Og i projektet indgår der også en længe ventet modernisering og renovering af det nuværende fødeområde.

– Alt i alt vil det resultere i en moderne fødeafdeling med en større kapacitet end det, der kendes i dag, siger Poul Erik Jensen. Renovering og udvidelse forventes afsluttet inden udgangen af 2024.

Fødeafdelingen i Kolding er den næststørste i Region Syddanmark.

Poul Erik Jensen fortæller også, at der er en udvidelse i gang af laboratoriefaciliteterne på Kolding Sygehus. Det sker bl.a. med også en ny tilbygning, som ligeledes ventes færdig inden udgangen af 2024.

/sebro

Fakta:

  • Midlerne til udvidelsen skyldes, at regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne mandag indgik en politisk aftale ”En god start på livet” om udmøntning af FL22-midler til fødselsområdet.
  • Konkret drejer det sig om i alt 475 mio. kr. fordelt på 100 mio. kr. i 2022, 110 mio. kr. i 2023, 115 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025 til at styrke nærvær og tryghed før, under og efter fødslen.

Henri.

Se også