Materialemangel booster håndværkerpriser

FØR renovering.

Både corona og krigen i Ukraine har påvirket håndværkerbranchen negativt.

Det at udskifte et tag er fx blevet dyrt og langsommeligt pga. lange leveringstider og prisstigninger.

Derfor er det relevant at se på en tagrenovering i stedet. Både økonomi, tidsplan og Co2 regnskabet taler for denne løsning.

En tagrenovering koster ca. 10-15 % af, hvad en udskiftning af et tag koster og tager kun et par dage at udføre, mens en udskiftning af et tag kan tage måneder pga. lange leveringstider. Erfaringer fra branchen er, at tagets levetid samtidig kan øges med op mod 10 år efter en tagrenovering.

Dansk Industris Byggeri Tagmalerforening har i et projektsamarbejde med bygningsrådgiver Jørgen Staal Pedersen, som har en fortid hos Teknologisk Institut og AkzoNobel, opsamlet erfaringer fra medlemmerne igennem 40 år.

Erfaringerne er samlet i et erfaringsblad, som både beskriver erfaringer med den forlængede levetid på tagene, den forskønnelse af taget, der opnås ved behandlingen og selve udførelsen af behandlingen.

Erfaringsbladet kan hentes på foreningens hjemmeside: www.di.dk/tagmalerforeningen/erfaringsblad

Henri.

EFTER. Det er det samme hus. Det har heller ikke fået nyt tag. Det har bare fået renoveret taget, og det er en god idé netop nu.
Se også