Samarbejde redder liv og betyder markant færre indlæggelser

Forsøget på Kolding Sygehus omfattede plejehjemsbeboere med lårbensbrud.

SUNDHED: Et tæt samarbejde mellem sygehus og kommune redder menneskeliv og resulterer i markant færre genindlæggelser. Og ikke mindst fører det til større livskvalitet.

Det er konklusionen på et forsøg, som Kolding Sygehus har gennemført i et samarbejde med Kolding og Fredericia kommuner.

– Det er et vink med en vognstang om, at vi i sundhedsvæsenet i langt større grad er nødt til at tage udgangspunkt i hver enkelt borger, som har behov for hjælp. Der skal i langt større grad arbejdes på tværs mellem sygehus og kommune. Gevinsten er bedre livskvalitet til borgeren.

Gevinsten kan også blive færre udgifter til sundhedsvæsenet, siger Poul Erik Jensen, der er socialdemokratisk medlem af regionens sundhedsudvalg.

Forsøget på Kolding Sygehus omfattede plejehjemsbeboere med hoftenære lårbensbrud. Efter behandlingen på sygehuset overgik behandlingen til et kommunalt akutteam bestående af sundhedspersonale, der samarbejder med både sygehus og plejehjem.

Samarbejdet indebærer bl.a., at sygehuset er behandlingsansvarlig 14 dage efter udskrivelsen, fortæller Poul Erik Jensen.

/sebro

Se også