Tre centerbyer skal dele penge fra kommunal pulje

Forum Christiansfeld vil bruge 263.000 kr. på at forskønne området ved Cuben.

KOMMUNEN: Der er i 2022 564.000 kroner til rådighed i det, man i kommunen kalder for Centerbypuljen. Byrådet har besluttet, at beløbet efter ønsker skal deles lige mellem centerbyerne Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov øremærket til forskønnelser.

Forum Christiansfeld ønsker 263.000 kroner fra puljen. Her er man i gang med at udvikle en borgerplan. Og i denne forbindelse er der fokus på at styrke og forskønne området omkring CUBEN, som er et af byens centrale mødesteder.

Området omkring Cuben skal også forskønnes.

Der er ønske om at skabe nye trænings- og aktivitetsmuligheder udendørs ved CUBEN, både til det organiserede foreningsliv og til det uorganiserede.

Ud over midlerne fra Centerbypuljen har byens idrætsforening en egenfinansiering at spæde til med, og der søges derudover også hjælp fra fonde til det samlede projekt.

Og netop det at styrke livet omkring CUBEN mener Forum Christiansfeld vil være med til at understøtte Christiansfeld som en attraktiv bosætnings by.

Vamdrups bymidte

Hos Vamdrup Byforum er man åbenbart beskeden. Herfra anmodes der nemlig kun om 41.000 kr. fra Centerbypuljen 2022. Det skyldes, at man har en rest tilbage fra tidligere af ubrugte midler fra puljen på 114.000 kroner!

Vamdrup ønsker bl.a. midler til underholdning på scenen på plænen i Vamdrups bymidte.

Vamdrup Byforum ønsker at bruge penge til at komme helt i mål med tilbud om leg, discgolf og i det hele taget en styrkelse af liv og aktivitet i bymidten – i samarbejde med byens handelsforening.

Derudover ønsker Vamdrup Byforum med penge fra puljen at styrke foreningslivet, samt at udgive en folder, der skal fortælle om byens kvaliteter.

Forskønnelser og sti

Lunderskov Lokalråd ønsker bl.a. at bruge 260.000 koner af midlerne fra puljen til at gøre en forskønnelse af ankomstarealet ved Kongsbjergskolen færdig, samt til at udføre de sidste elementer i skitsen for forskønnelsen af krydset ved Kongsbjergskolen og Reinholdts Bakke.

Her skal der blandt andet plantes nye træer og etableres en fast sti på hjørnet mellem Reinholdts Bakke og Odinsvej med fast belægning. Stien bruges især af eleverne.

/sebro

Se også