Bryggergården fra Stepping vinder præmie

Line Petersen fra Stepping med én af tre køer, der skulle konkurrere ved dyrskuet.

Der var et lokalt islæt ved Fællesdyrskuet i Aabenraa, da Line Petersen fra Bryggergården i Stepping vandt præmie i fredags.

Line Petersen er datter af Asmus og Lis Petersen og var sammen med sine forældre og sin kæreste Søren til dyrskuet. Hun medbragte tre malkekøer.

Det var en ung ko, en ko, der havde fået tre kalve og en, der havde fået 5 kalve. Line havde i ugen op til dyrskuet lagt mange kræfter i at forberede køerne. De skulle vaskes, klippes, børstes osv. Der måtte ikke være en plet på køerne, når de skulle i ringen. Og det kan være noget af en bedrift, når vi har at gøre med køer.

I præsentationsringen

Solen strålede fra en blå og næsten skyfri himmel, mens køerne fra forskellige bedrifter blev præsenteret for dommer Erik H. Pallesen i præsentationsringen på dyrskuepladsen.

I den ene ende af præsentationsringen blev kødkvæget præsenteret, og i den anden ende malkekvæget. Malkekøerne blev ført ind efter alder, antal kalve, de har født, og race.

De blev bedømt efter bl.a.udseende, kroppens harmoni, dybden og bredden og kødsætningen, efter lemmernes udseende og på, hvordan de gik og stod, og ikke mindst efter yverets størrelse og form.

Under runderne var det ikke altid, at den enkelte ko var enig med sin ejer om, hvordan de skulle gå, og i hvilken retning de skulle gå. Dette kunne resultere i små styrkeprøver undervejs. Men i sidste ende forløb alt fint.

Æresrunden

I de indledende runder blev de bedste køer udvalgt til at gå videre til Æresrunden. Line Petersen endte med at have sin trekalvs-ko og 5-kalvs-ko med i Æresrunden.

”Hun er meget glad for sin ko,” fortalte kæresten Søren og pegede på 5-kalvs-koen, mens han fortsatte, ”det er lige før, at hun er mere glad for den ældre ko end for mig.”

Spændingen om udfaldet af konkurrencen var stigende, da 20 køer til sidst var udvalgt til Æresrunden. Mens en duft af grillmad spredte sig over pladsen, fik dommeren reduceret antallet til 9 under den næste bedømmelse.

”Det gør ondt på mig at skulle fjerne en ko mere,” udbrød han til sidst. Tallet skulle ned på otte. Og det lykkedes da også efter mange overvejelser for dommer Pallesen.

Blandt de køer, der måtte forlade ringen, var også Lines tre-kalvs-ko, ført af hendes far Asmus.

Tilbage blandt de otte malkekøer var hendes 5 kalvs ko, og den løb til sidst med en flot tredie plads.

6. generation

Lines tre køer kommer fra Bryggergårdens besætning på i alt 150 malkekøer. Det er en rigtig familiegård. Den første kendte ejer er fra 1836 og hed også Asmus Petersen. Lines far har ”altid” været med til dyrskuet i Aabenraa, og hun er 6. generation på ejendommen.
”Line er født ind i det,” fortæller Søren.

Sammen med sin familie og kæresten bruger Line meget af sommerferien på dyrskuer. Det næste er landsdyrskuet i Herning.

En flot tredie plads blev det til for Line og hendes 5-kalvs-ko

Dyrskue efter corona

Det menes, at det første dyrskue i Danmark blev afholdt i 1810 på Randers Torv. I de følgende mange år blev der oprettet Landboforeninger, hvor en af de væsentligste begrundelser var ønsket om at afholde dyrskue med bl.a. præmiering af dyr.

Det blev kaldt Fælleslanbomøder, og det sidste blev afholdt i Haderslev i 1895, før der igen kom gang i tingene fra 1937 med fællesdyrskue i Aabenraa.

”Det er det første dyrskue efter to års aflysninger pga. corona,” indledte Aabenraas borgmester, Jan R. Jakobsen, sin åbningstale. ”Der er aldrig set så mange unge møde op, og jeg glæder mig over de mange gæster og turister, der er mødt op,” fortsatte borgmesteren.

Der var også en ganske pæn tilstrømning af gæster om fredagen, da avisen var på besøg i Aabenraa. Nogle af de fremmødte landmænd fortalte dog, at der ikke var så mange deltagende landmænd i år. ”Der er gjort rigtigt meget ud af rammerne med nye stalde og vaskefaciliteter,” fortalte Line, ”men staldene er langt fra fyldt op”.

En ældre mand gav udtryk for, at meget var forandret. De gamle træstalde er væk og erstattet af en slags teltstalde. Disse forhold var Line dog ganske tilfreds med.

Nogle af årsagerne til et lavere deltagerantal blandt landmændene skal muligvis findes i det arbejde, der kræves for at blive klar til et dyrskue, ønsket om at møde op med dyr, der har en chance for at gøre sig gældende, og endelig er nogle stalde forhindret pga. salmonellainfektion i bedriften.

Te og honning

Der var ikke kun kvæg på dyrskuet i Aabenraa, men også får, geder og heste. Der blev udstillet landbrugsmaskiner i alle størrelser og aldre. Der var forskellige småstande, blandt andet med sokker, te og honning. Også fx Tinglev Dyrehospital og politiet var repræsenteret på pladsen.

”Jeg tror ikke, at jeg har de store chancer i år,” var Lines vurdering først på morgenen. To malkekøer i opløbet og en tredieplads til slut var dog alligevel et helt pænt resultat.

Af Ingolf Becker

Se også