EU kontrollører spændte ben for slagter Villes ferie

Det var ikke slagteriet, men fødevarestyrelsen, de ville kontrollere.

Lars Villes kæreste gennem tre år Ina Wilhelmsen, foran indhegning med lam.

Slagter Lars Ville Jensen ved Hejls havde planlagt ferie sammen med sin kæreste Ina Wilhelmsen. Han havde lejet en båd i to uger til ferien. Men EU ville det anderledes.

Så mandag den 13. juni blev hverken ferie eller en helt almindelig arbejdsdag.

Kl. 9.15 var der kommet 12 mennesker på besøg på Kær Møllevej 95.

Den lokale dyrlæge, Peter Gram fra Haderslev Dyrehospital, var der. Det er ham, der til dagligt fører kontrol med virksomheden og slagtningerne.

Lars Poulsen fra Danske Slagtermestre var der. Også repræsentanter fra Fødevarestyrelsen og chef for Kødinspektionen Nils Malling var mødt op.

Og så fire repræsentanter fra EU med tolke.

Kontrol af kontrollen

Det var ikke Lars Ville, der skulle kontrolleres, men Fødevarestyrelsen. EU-kommisionen gennemfører årligt såkaldte audits af medlemsstaternes kontrol. Man ser på, hvordan den offcielle kontrol foregår i praksis.

Lars Ville Jensen foran et af hans mange jagttrofæer fra rejser til blandt andet Afrika. Her en stenbuk. Lars Ville er i øvrigt selv født i Stenbukkens Tegn.

EU-kommisionens kontroldirektorat for fødevare- og veterinærområdet kaldes for ”Sante Fe.”

”Det er ikke de enkelte personer eller den enkelte virksomhed, der er i fokus,” understreges det. Undersøgelsen skal resultere i en rapport om de to ugers arbejde. Den vil efterfølgende kunne læses på nettet.

Masser af kaffe

”Jeg er den eneste, der ikke får noget for denne dag,” udbrød Lars Ville.

Til gengæld måtte han afsætte en dag i ferien til arrangementet, der også betød opdækning til alle gæsterne i den fine stue med wienerbrød og kaffe.

Kæresten Ina var kaffemester og bryggede løs til det indledende møde. Avisen måtte ikke få lov til at overvære dette, selvom Lars Ville selv havde inviteret. Det bestemte EU kontrollørerne.

Virksomheden er udvalgt lidt tilfældigt, men mængden af slagtede dyr har betydning. Ved inspektionen var der ikke mindst fokus på får og lam.

I 2002 havde Villes slagteri også fint besøg fra EU. Den gang ville man se, hvordan man i Danmark håndterer såkaldt ”risikomateriale”. Det vil sige, hvordan man holder slagterdyrene og færdigvarerne fri for sygdomme og bakterier.

I en normal uge modtager man dyr til slagtning om søndagen. Herefter samme dag eller om mandagen er der dyrlægekontrol. Først nu kan slagtningen begynde. Efterfølgende er der fornyet kontrol.

Hvis der efterfølgende afleveres dyr til slagteriet i løbet af ugen, skal disse også igennem et dyrlægetjek. Udgifter til dyrlægeundersøgelserne er en stor post i virksomhedens regnskab.

Pensionsmoden

Egentlig skulle Lars Ville slet ikke være tilstede i dag, hvis alt var gået efter hans planer.
Som beskrevet i avisen i 2021, vil Lars Ville gerne sælge sin virksomhed og den er fortsat til salg. Slagter Ville forsøger så nu at trappe ned.

”Siden den 1. januar har jeg modtaget Arne-pensionen og meningen er, at jeg bare skal udfylde huller i arbejdsplanen,” fortæller Ville.

Fra venstre: Lars Poulsen, Peter Gram og Lars Ville Jensen i ”slyngelstuen”.

Der er seks slagtere ansat, men plads til en eller to slagtere mere.

”Det er ikke til at få folk,” siger Ville. Han har derfor måttet opgive at sælge sine produkter fra salgsvogne i Fredericia og Haderslev.

Den, der er tilovers

Nogle gange bliver Ville af de andre slagtere mødt med et ”goddag ny mand,” men så sjældent er der altså ikke bud efter ham. Det er derfor ikke nemt at få status af at være ”den, der er til overs”, som planen ellers var. Her i weekenden må Ville springe til, da den pensionist, der normalt passer et grill-arrangement, er blevet forhindret.

Slagteriet er godkendt til bl.a. at slagte køer og lam, grise, heste, kaniner samt opdrættet og skudt vildt.

Her fylder ikke mindst det at slagte lam og får, der bl.a. sælges til det muslimske marked. Der er også en gårdbutik med salg til private. Man slagter nu omkring 15.000 lam om året. Perioden med lam ligger fra 1. oktober til midt i januar. På nuværende tidspunkt er det sværere at finde lam til slagtning, selvom markedet til at aftage kødet, er der.

Ville fortæller, at det generelt er svært at opdrætte lam. De kræver dobbelt så meget pasning som køer.

”Man kan ikke bare passe lam med venstre hånd,” siger Ville. Det kræver ormebehandling efter to måneder, hvis de går på det samme område; der skal klippes negle, og så skal de også klippes en gang om året.

Når EU besøget er på plads, fylder pølseproduktionen op til Sct. Hans aften.
Der er rigeligt at se til, men både Lars og Ina er fortrøstningsfulde.

”Jeg håber, at vi kommer lidt ud at sejle i næste uge,” lyder det.

Se også