Friskere bymidte i Vamdrup

Vamdrup er blandt de byer, som har søgt om fornyelse af bymidten. Bl.a. med Vores Hus.

 

– Mange mindre byer er blevet slidt ned efter kommunesammenlægningerne, hvor der er forsvundet vigtige funktioner og skabt tomme butiksruder.

14 byer får nu mulighed for at udforme en endelig ansøgning om at blive en del af forsøgsordningen. Byerne skal i dialog med de statslige myndigheder afklare behov og muligheder for regelfritagelser. Det forventes, at aftalekredsen tager endelig stilling til, hvilke bymidter, der indgår i forsøgsordningen, i starten af 2023.

Aftalen er et forsøg på at få nogle erfaringer med, om vi kan genskabe noget liv i hjertet af de mindre byer med nye funktioner og genopretning. Jeg ser frem til, at projekterne bliver udfoldet nærmere af de lokale byer.

Karina Lorentzen
SF’s landdistriktsordfører.

Se også