Derfor hedder det Skt. Hans

Den danske midsommerfest er opkaldt efter Johannes Døber, som blev halshugget af Herodes Antipas.

Kirken valgte allerede i 400-tallet at fejre Johannes Døbers fødsel den 24. juni, fordi han ifølge Lukasevangeliet blev født seks måneder før Jesus. Altså seks måneder før juleaften.

Uforfærdet prædikant

Johannes Døber var kendt for at kalde en spade for en spade. Og da han kritiserede kong Herodes for at have taget sin brors kone, fik dronningen ham fængslet. Senere fik hun sin datter til at bede om at få Døberens hoved på et fad! Derfor blev han halshugget i fængslet.

Johannes Døber havde forud forberedt sine disciple på, at Jesus skulle komme efter ham. Han sagde, at Jesus skulle døbe – ikke blot med vand, men med Helligånden. Og han erkendte ydmygt, at han ikke var værdig til at løse Jesu sandaler for ham.

Årlige fester for lyset

Vi markerer, at dagene bliver kortere ved at tænde Sankthansbål. Og vi fejrer Jesus som verdens lys på den tid af året, da dagene igen bliver længere.

Efter reformationen blev Sankt Hans ikke fejret som en egentlig helgendag. Dagen blev først fjernet med helligdagsreformen i 1770, men aftenen forinden fejres som bekendt fortsat.

Mørkets kræfter

På tærskelen til den mørke tid havde folk behov for at beskytte sig mod det onde. Samtidig var man overbevist om, at mørkets kræfter i særlig grad var i aktion netop ved midsommer. Bålet skulle således få de onde kræfter til at holde sig væk.

Hekseprocesser fandt sted indtil slutningen af det 17. århundrede. Derefter gik der omkring hundrede år, før man begyndte at sætte en heksefigur på Sankt Hans-bålene i Danmark.

Glædesblus

Holger Drachmann skrev i 1885 Midsommervisen, som senere blev opført i stykket ”Der var engang” på Det kongelige Teater.

I denne vise synger vi:

”Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde,
dem vil vi fra livet med glædesblus holde;
vi vil fred her til lands,
sankte Hans, sankte Hans!
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde!”

Fortidens hekseprocesser er heldigvis afskaffet. Men Johannes Døber og Skt. Hans kan minde os om at gøre status over godt og ondt i vore egne liv. Og så kan vi tænde glædesblus for Lyset.

Bodil

Se også