”En god skole til alle”

Projekt i kommunen er godt på vej.

Christiansfeld Skole (tidl. Tyrstrup) fik for nogle år siden gule farver. (Foto: Byggeplads.dk)

 

KOMMUNEN: Der følges løbende op på projektet ”En god skole for alle”, fremgår det fra kommunens Børne -og Uddannelsesudvalg.

Projektet, ’En god skole for alle’, er planlagt til gennemførelse på skoleområdet i skoleårene 2020- 2023.

Formålet med projektet er at skabe gode læringsfællesskaber i folkeskolen, kaldet almenskolen, så flere børn kan trives, lære og udvikle sig bedst muligt.

Der er netop orienteret om projektets hidtidige forløb på et udvalgsmøde i Børne – og Uddannelsesudvalget den 20. juni.

På mødet holdt skolechef Karen Mortensen et oplæg om projektets indhold og aktiviteter, skoleleder Henriette Aaby orienterede om prøvehandlingen på Christiansfeld Skole, og skoleleder Trine Alting Højfeldt om samme på Kongsbjergskolen i Lunderskov.

Fra politisk hold udvises der stor interesse for projektet ”En god skole for alle”, som forventes at komme alle skoler i Kolding Kommune til gode.

Nu ser politikerne så frem til de kommende berammende opfølgninger på de direkte implicerede skoler med målet at få flere lokale læringsfælles-skaber, så flere børn kan trives, lære og udvikle sig i den lokale folkeskole.

I det såkaldte børneforlig i 2021 afsatte byrådet i budgettet 12,3 mio. kr. til projektet ”En god skole for alle”. Der er aftalt midtvejsevaluering af projektet i 3. kvartal af 2022.

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.