Kulturpas til børn og unge

KOMMUNEN: Eva Kjer Hansen (V) og Merete Due Paarup (R) ønsker, at langt flere børn og unge skal få adgang til og opleve Koldings rige og mangfoldige kulturliv.

De mener ikke, at alle børnefamilier kender til de muligheder, der er af børne- og familiekulturelle aktiviteter i kommunen.

Derfor stiller de to politikere forslag om udvikling af et ”kulturpas”, som alle børn, der starter i skolen i Kolding Kommune får udleveret ved skolestart.

Idéen er hentet med inspiration fra destination Trekantområdets ”Be Happy Pass”, med målet om at udbrede kendskabet til de kulturelle tilbud til børn og børnefamilier i kommunen.

Eva Kjer Hansen og Merete Due Paarup foreslår, at det pålægges forvaltningen at udarbejde et oplæg til en model for en kommende ordning.

Det hedder i oplægget, at kulturpasset for børn og unge kan udformes som en kopi af et voksenpas, med mulighed for at optjene klistermærker eller stempler, som kan veksles til oplevelser.

Forvaltnings vurdering

Såfremt forslaget vedtages, foreslår forvaltningen, at det netop nedsatte netværk for kommunikationsmedarbejdere fra kulturinstitutionerne inddrages i udarbejdelsen af en model.

Forvaltningen anbefaler videre, at modellen tilrettelægges, så finansieringen kan afholdes inden for Kulturudvalgets eksisterende markedsførings-budget.

Se også