Nye regler og retningslinjer for opsætning af badebroer

KOMMUNEN: Vi har alle ret til at færdes langs Danmarks strande og kyster. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til naturen, landskabet og offentlighedens adgang, når der sættes broer op, lyder det i de nye regler for badebroer.

Kommunen er myndighed på tilladelser for selve broerne og for mindre brohoved, gelænder og skørter, samt nedsænkede kajakplatforme i tilknytning til broen. Mens Kystdirektoratet er myndighed, hvis der skal etableres sidebroer, eller broen ønskes møbleret med bænke mm.

Derudover vil fortøjningspæle, bådlifte, bådslisker og lignende konstruktioner kræve tilladelse fra Kystdirektoratet, mens det er Søfartsstyrelsen, der er myndighed, hvis der fx søges om belysning på en bro.

I alle tilfælde gælder, at før der sættes en ny bro op eller en gammel udskiftes, skal der gives tilladelse fra kommunen.

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.