Øget indsats skal forhindre utilsigtet udledning af urenset spildevand

Forebyggende tiltag i gang efter forurening
af strand ved Kolding med spildevand

 

Rebæk Strand ved Kolding. ( Foto: Kolding Kommune)

FOREBYGGELSE: Natten til den 17. august 2022 slog et lyn ned i en af BlueKoldings pumpestationer og satte den ud af drift. Pumpestoppet resulterede i, at spildevand løb ud på terræn og videre til Skartved Bæk, som leder vand til Rebæk Strand ved Kolding.

Lynnedslaget ødelagde imidlertid ikke alene pumpestationen, men også den overvågning, som normalt sender en direkte alarm til BlueKoldings vagtberedskab, når en pumpestation er ude af drift. Derfor blev pumpestoppet og udledningen af spildevand først opdaget efter flere timer, oplyses det fra Kolding Kommune og  forsyningsselskabet BlueKolding. Straks efter udledningen var opdaget, reagerede Kolding Kommune prompte med at udstede badeforbud ved Rebæk Strand.

Et sådant ”dobbelt uheld” er svært at gardere sig imod, men Kolding Kommune og BlueKolding er enige om, at ethvert uheld med utilsigtet udledning af urenset spildevand er ét uheld for meget.
Der for har der været holdt et møde, hvor også Miljøstyrelsen deltog, med det formål nøje at gennemgå de seneste års uheld og iværksætte en række forebyggende tiltag for at undgå lignende uheld samt hjælpe hinanden med en endnu bedre og hurtigere håndtering, når uheldet er ude. Overordnet er følgende besluttet:

  • BlueKolding og Kolding Kommune laver en risikovurdering af alle pumpestationer, for at optimere prioriteringsrækkefølgen på stationerne, når kloakvagten skal håndtere mange alarmer, f.eks. under uvejr.
  • Mulighed for overvågning af ledningsnettet, som kan give signal om unormale forhold ved ex. brud, skal undersøges, herunder tekniske løsninger, drift og økonomi.
  • BlueKolding og Kolding Kommune skal opdatere og kvalitetssikre interne procedurer, så kommunikationen bliver optimeret. / sebro
Se også