Så skal vi igen have nyt system for affaldssortering

Det betyder, at omkring 1500 kommunale miljøstationer skal skrottes - og at vi skal have op til fire skraldespande placeret ved vores boliger

Kolding Kommunes mange miljøstationer lever ikke op til ny lov – derfor skal de skrottes. (Foto: sebro-press).

KOMMUNEN: Nej, nej – nu igen! Jo, det er ganske vist. Det system for sortering af affald, som Kolding Kommune indførte for blot et par år siden dur ikke.  Den opfylder nemlig ikke kravene i en lov, som blev vedtaget i 2021 om, at affaldet skal sorteres tættere ved vores boliger.

Det betyder i praksis, vi atter en gang – snart af mange gange – igen skal have et helt nyt affaldssystem. Og denne gang med op til fire skraldespande helt tæt ved vores boliger.
Det er Miljøstyrelsen, som har kasseret den nuværende ordning med, at vi bare kan smutte hen på den nærmeste miljøstation i nærområdet med de tomme plastikdunke, de gamle aviser og de tomme marmeladeglas med mere. Ordninger er kasseret, fordi den ikke lever op til en lov fra 2021 om, at 10 fraktioner af affald skal sorteres i beholdere hjemme på matriklen.

Sagen viser, at det ikke altid kan betale sig at være først ude med nye ordninger. Det betyder nu, at Kolding Kommune skal skrotte cirka 1500 nuværende miljøstationer rundt i kommunen. Også selv om rigtigt mange nok synes, at den nuværende ordning med én skraldespand med to rum, suppleret af nærliggende miljøstationer, fungerer ganske godt.

Og tilsyneladende dur ordningen med genbrugsbilen heller ikke. En ordning, der fungerer ved, når der er samlet tilstrækkeligt mange mælkekartoner eller andre typer af affald sammen i sække privat, kan det blive afhentet af genbrugsbilen.

Formanden for kommunens Plan og teknikudvalget, Jakob Ville (V), udtaler da bestemt heller ikke begejstring for, at vi nu igen skal til at have ny affaldssortering. Der skal nemlig både indkøbes nye affaldsbeholdere – som skraldespande hedder i fagsproget – og anskaffes nye renovationsbiler. Og det kommer til at koste forbrugerne kassen over højere renovationstakster.

Den nye ordning ventes gennemført i Kolding Kommune i løbet af 2025.

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.