Mere mellem himmel og jord?

En aften med fokus på den nye åndelighed.

Sognepræst på Vesterbro, Thomas Frovin

Kan det virkelig passe, at der findes en åndelig dimension på tilværelsen? Og hvad handler den om?

Tyrstrup Kirke inviterer d. 28. sep. kl. 19 til møde i Tyrstrup Sognehus, hvor det vil handle om den nye åndelighed.

Sognepræst på Vesterbro Thomas Frovin kommer og holder et oplæg om emnet, og bagefter er der plads til samtale om det åndelige. Eller sagt på en anden måde: det religiøse aspekt ved tilværelsen.

Thomas Frovin er en interessant oplægsholder, som på en gang er klar i mælet omkring sit eget personlige udgangspunkt, men samtidig også er åben for andres fortolkninger af de store spørgsmål.

Aftenen er den 3. aften i en række med overskriften ’Eksistenscafe’, hvor der sættes fokus på de ting, som optager mange. Det er gratis at deltage.

Henrik

Se også