Rådgivere ind over udvikling af Koldings havneområder

Havneområdet i Kolding set i fugleperspektiv. 

KOMMUNEN: Der skal eksterne rådgivere ind over den langsigtede udvikling af Koldings havneområder. Opgaven har været i EU-udbud. Valget faldt på et tværfagligt team bestående af den rådgivende virksomhed Niras, LYTT by – og landskabsarkitekter og Kuben Management. Pris 1,3 millioner kroner:
– Vi ser meget frem til samarbejdet. Der ligger højinteressante muligheder, men også store udfordringer i en kommende udvikling af havneområderne ud fra byrådets ambition ”Mere by – grønnere erhvervshavn”, siger Jan Krarup Laursen, chef for Plan og Byg ved Kolding Kommune.

3-4 alternativer

Ifølge Jan Krarup Laursen går opgaven ud på, gennem en proces med forskellige interessenter, at få udarbejdet 3-4 ligeværdigt beskrevne, overordnede strategiske alternativer for havneområderne. . Altså er der ikke tale om konkrete planer, men overordnede scenarier, hvor forskellige muligheder senere skal undersøges og kombineres.

De temaer, som skal indgå i alle scenarier, er:

  • Byudvikling
  • Havneudvikling
  • Klimatilpasning
  • Infrastruktur
  • Bæredygtighed

Den færdige rapport skal give byrådets og havnens bestyrelse et solidt og oplyst grundlag at træffe beslutninger på om den videre kurs for udviklingen af Koldings havneområder.  Til foråret engageres byens borgere, politikere, m.fl. i diskussionerne om de forskellige alternativer.

Du kan læse mere om udviklingen af Koldings havneområder på kommunens hjemmeside – https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/udvikling-af-koldings-havneomrader/

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.