Klar til præsentation af landsbyfællesskabsplan

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

Hejls er en af de landsbyer, som er i fokus i planen om fællesudvikling af fire landsbyer i området.

LOKALT: Borgere i Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller inviteres nu til et borger arrangement, hvor landsbyfællesskabsplanen ”Fra Skamling til Noret” præsenteres. Arrangementet finder sted onsdag den 5. oktober kl. 18:30 – 20:00 i Sjølund Multiarena, Sjølund Gade 13A, 6093 Sjølund.

Landsbyfællesskabsplanen er en plan for Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller til brug for blandt andre de involverede landsbyers lokalråd, Kolding Kommune og øvrige foreningers arbejde med udvikling af området fra Skamling til Noret.

Processen med landsbyfællesskabsplanen blev, som tidligere omtalt her i avisen, sat i gang i sommeren 2021, og har siden udviklet sig gennem tæt dialog med repræsentanter fra byernes lokalråd, interviews og borgerarrangementer.

Arbejdet er nu resulteret i et udkast til en plan, som vil blive sat til debat for alle interesserede på mødet den 5. oktober i Sjølund.  Ud over et fokus på potentialer og udfordringer i landsbyerne er processen også endt op med temaer, som går på tværs af landsbyerne.

Det er nu tanken, at Landsbyfællesskabsplanen skal samle op og bygge videre på de kvaliteter, der allerede kendetegner de fire landsbyer, samt landskabet omkring dem. Samtidig handler planen også om, hvordan der skal udvikles sammen i fremtiden, og hvordan man sammen kan få mest ud af lokalområdets ressourcer.

Endelig tydeliggør planen også, at det allerede eksisterende i området skal udvikles.

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.