Skolernes motionsløb har 40 års jubilæum

På Christiansfeld Skole begynder man med en Plus-dag fredag. Og på Kongsbjergskolen i Lunderskov er den almindelige undervisning aflyst.

Fra venstre Johanne, Josephine, Anna, Frederikke og Frederikke samt lærer Pia Straarup, Christiansfeld Skole.

Fredag i uge 41 lyder startskuddet atter til en særlig aktiv dag på landets skoler. Skolernes Motionsdag har i år 40 års jubilæum. Med deltagelse af op til 650.000 børn årligt er det verdens største motionsevent for skolebørn.

På Christiansfeld Skole indleder de fredagen med en ”Plus-dag”.
”Eleverne er sammen på tværs af årgangene,” siger lærer og inklusionsvejleder Irene Friis.

Venskabsklasser

”Vi har i hele skoleforløbet på Christiansfeld Skole venskabsklasser, hvor en yngre elev er sat sammen med en ældre elev. Det kan fx. være en elev fra 0. klasse, der har en ven fra 5. klasse, én fra 1. klasse er sat sammen med en elev fra 6. klasse osv.

Vores mål er i denne forbindelse større trivsel og tryghed i skolen for eleverne,” forklarer Irene.

”Venskabsklasserne skal på fredag lave hyggelige ting sammen og måske inspirere hinanden,” fortæller Irene videre.

”De skal fx. bage boller sammen, læse højt for hinanden eller spille spil sammen. Elevernes samarbejde markeres med, at deres hænder aftegnes sammen på et stykke papir som symbol på deres fællesskab og hænges op.”

Tæt på middagstid skal eleverne så ud at løbe.

”De større elever skal løbe i skoven ved Christinero, hvor den længste rute er 7,9 kilometer,” fortæller lærer Pia Straarup. ”Til slut kårer vi den hurtigste elev og den hurtigste klasse.”

Kongsbjergskolen

– Motionsdagen starter med hygge og ’Plus-dag’, fortæller lærer og inklusionsvejleder Irene Friis fra Christiansfeld Skole.

På Kongsbjergskolen i Lunderskov er den almindelige undervisning også aflyst på fredag.
”Vi har ’sundhed og bevægelse’ som overskrift den dag. Der bliver først på dagen undervist i sundhed på indskolings- og mellemtrinene hver for sig, og derefter skal eleverne ud at løbe forskellige ruter i nærheden af skolen,” afslører skoleleder Trine Højfeldt på Kongsbjergskolen.

”De tre ældste klassetrin skal være mere fysiske med en hockey-turnering,” fortæller hun videre.

40 år med bevægelse

Det hele begyndte med en artikel i Fyns Stiftstidende den 30. maj 1982.

I artiklen beskrev man et ”jogging-løb” i New Zealand med deltagelse af 80.000 løbere. Avisen skrev i denne forbindelse: ”Kunne vi dog blot få sådan et løb på benene herhjemme.”

Udfordringen blev taget op af en gruppe fynske skoleidrætsfolk med Leif Andersen i spidsen. De besluttede sig for at lave et arrangement, der ikke kun skulle rettes imod de dygtigste elever, men favne alle skoleelever.

De Fynske Skolers Motionsløb, som det blev døbt i starten, blev straks en succes med deltagelse af 55.214 skoleelever fra 189 skoler på Fyn i 1982.

Det var fra begyndelsen ikke planlagt, at dagen skulle ligge i uge 41. Idrætslærer Lene Mygenfordt fortæller, at løbet skulle have ligget to uger tidligere. Men man fandt i sidste ende ud af, at det ikke var så hensigtsmæssigt at have elever løbende rundt i skovene samtidigt med, at jagten lige var gået ind den 1. oktober.

Stor opbakning til ’Skolernes Motionsdag’

Allerede året efter, i 1983, havde arrangementet bredt sig til resten af landet, og derfor blev det omdøbt til ’Skolernes Motionsløb.’

I 1993 blev indholdet i dagen ændret fra udelukkende at være en dag med løb til også at omfatte andre aktiviteter. Dagen blev døbt om til ’Skolernes Motionsdag.’

En undersøgelse fra 2018 viser, at 96 procent af Danmarks folke-, fri-, privat- og specialskoler tager del i dagen. Dansk Skoleidræt har døbt uge 41 ’Danmarks Motionsuge’ og håber med tiden at kunne aktivere alle danskere i ugen før efterårsferien.

Se også