Affaldsplan er i høring

KOMMUNEN: Har du en mening om affald? Så er det nu, der skal tilkendegives. Kommunens affaldsplan er nemlig i offentlig høring frem til søndag 8. januar 2023.
Du kan læse udkastet til ‘Affaldsplan 2022-2024’ og sende kommentarer, bemærkninger, spørgsmål eller ændringsforslag til indholdet i affaldsplanen på høringsportalen.
Link til affaldsplaner og høringsportal:
Revideret ‘Affaldsplan 2022-2024’ på høringsportalen. / sebro

Se også