Borgere informeres om ny stor solcellepark i Vamdrup

En stor solcellepark i Vamdrup nærmer sig

 

VAMDRUP: Nu er det borgernes tur til at blive orienteret om planer, der går på at lave en stor solcellepark lige øst og nord for Vamdrup by under navnet Vamdrup Energipark.

De nærmeste naboer til anlægget er i denne forbindelse inviteret til møde mandag 29. november i forsamlingssalen, Mejeriet, på adressen Hjarup Byvej 16, 6580 Vamdrup.
Det er borgerne, som bor i afstand inden for 1,5 kilometer fra parken, der har modtaget invitationen til mødet, og det er sket skriftligt via Digital Post.
Fremgangsmåden skyldes en regeringsbeslutning i 2020 om, at alle berørte borgere både skal have orientering og mulighed for at stille spørgsmål vedrørende projekter af den art, som der er tale om i Vamdrup. Så det handler om et lovpligtigt informationsmøde, der holdes den 29. november i Hjarup.
Solcelleparken i Vamdrup skal etableres på et stort tidligere landbrugsareal, som har tilhørt den nu helt nedrevne Dybdalgård.
Arealet blev i sin tid i forbindelse med nedlægningen af stedets landbrug opkøbt af Kolding Kommune og umiddelbart derefter efter indlemmet i byplanen, som industriområde.
Efter det havde ligget som udlejet landbrugsjord i en nogle år solgte Kolding Kommune arealet til et privat firma med formålet at etablere solceller på området.
Indlemmelsen i industriområdet har blandet andet betydet, at der ved salg til ændret formål ikke har skullet udarbejdes en ny lokalplan for at bane vej for den kommende nye solcelle park.
Arealet det handler om strækker sig i syd fra Bavnevej i byens østlige industriområde og i nordøstlig retning langs hovedvejen, Rute 25 Kolding -Tønder, frem til Vamdrup Å i nord.
Der skal ifølge det oplyste opsættes solceller på 18 hektar jord på området med en total højde på max. 3,10 meter.
På mødet i Hjarup vil firmaet, som ejer jorden, og som vil etablere parken blandt andet orientere, hvilken betydning projekter får de omkringliggende bebyggelser. Endvidere vil Energistyrelsen også redegøre for reglerne vedrørende eventuelle erstatninger for værditab, salgs option og såkaldt VE-bonus med videre. / sebro.

Se også