Kolding Kommune inviterer til Handicappolitisk Topmøde

FRA KOMMUNEN: Onsdag den 30. november inviterer Kolding Kommune til Handicappolitisk Topmøde på Sundhedscenter Kolding. Her vil politikerne fra udvalget Social Bæredygtighed være aftenens værter, hvor de vil præsentere fremtidsvisioner for ’Det gode liv med handicap’ anno 2050.

Handicappolitisk Topmøde er en forlængelse af et borger- og dialog møde, som blev holdt tilbage i august, hvor temaet også var ’Det gode liv med handicap’. Her var formålet at møde og lytte til de mennesker, som på den ene eller anden måde har funktionsnedsættelser tæt inde på livet – fysiske som mentale funktionsnedsættelser. Her blev de vigtigste temaer indkredset, som politikerne fra Social Bæredygtighed siden har arbejdet videre med, hvilket har resulteret i en række fremtidsvisioner.

– Vi arbejder rigtig ambitiøst i udvalget, fordi vi vil sætte rammerne for at kunne skabe de bedste forudsætninger for det gode liv med handicap. Derfor håber vi også, at der er mange, der har lyst til at komme til Handicappolitisk Topmøde og give deres mening til kende, for vi har brug for forskellige perspektiver og meninger, hvis vi skal kunne skabe nogle fremtidsvisioner for det gode liv med handicap, som også skal holde i det lange løb, siger formanden for Social Bæredygtighed, Birgitte Munk Grunnet (S).
Mødet den 30. november afvikles fra klokken 18.30 – 2100 på Sundhedscenter Kolding på adressen Sygehusvej 6 i Kolding. Følgende politikere vil være til stede fra udvalget Social Bæredygtighed: Birgitte Kragh, Birgitte Munk Grunnet, Freddy Christensen, Hamlaoui Bahloul, Hans Holmer, John Arne Sørensen, Søren Rasmussen, Trille Nikolajsen og Villy Søvndal. Endvidere direktørerne fra de berørte forvaltninger være til stede. / sebro.
___________________________________________________________________________________

Se også