Ny rapport fortæller om tilstanden i vores natur

Jørn Chemintz – naturvejleder og formand formand for Natur, miljø og klimaudvalget.
En kødfarvet gøgeurt – som kan findes i vore beskyttede naturområder. ( Foto: Kolding Kommune).

FÆLLES/NATUR: – Vi har nu en grundig viden om, hvordan det står til med naturen, og vi kan se, at der er et stort forbedringspotentiale for naturen rundt om i Kolding Kommune. Derfor er jeg glad for, at vi i byrådet har afsat 3,2 mio. kroner årligt i budgettet til initiativer, der kan forbedre naturkvaliteten og biodiversiteten i de beskyttede områder og samtidig udvide naturarealet, siger Jørn Chemnitz (SF), naturvejleder og formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Baggrunden for udtalelsen er, at biologer i Kolding Kommune står bag en ny rapport, som gør status over naturens tilstand i beskyttede naturarealer i kommunen. Det er typisk overdrev, enge, moser, strandenge og heder.
Rapporten viser, at én procent af naturen i de beskyttede områder har høj kvalitet. 63 procent har god eller moderat kvalitet, mens 21 procent har ringe eller dårlig kvalitet. De resterende 15 procent er naturtyper, primært søer, som ikke er medtaget i rapporten.
Som tidligere omtalt har kommunen for nylig vedtaget en ny biodiversitetsstrategi, der blandt andet har som mål at sikre de mest værdifulde levesteder for sjældne arter i kommunen.
Den nye statusrapport skal bruges som grundlag for dette arbejde, da den giver et overblik over, hvor naturværdierne er højest i den natur, som er beskyttet – og dermed også fortæller, hvor det er vigtigt at sætte ind, for at sikre biodiversiteten.

Kort over naturværdierne

Sammen med rapporten har Kolding Kommune lavet et kort, der med farvekoder viser naturkvaliteten i de beskyttede naturområder. Lodsejere med arealer i de beskyttede områder kan gå ind på kortet og se hvilken naturværdi, de enkelte har på beskyttede naturarealer. / sebro.

Se også