Markant forskel i prisen for fjernvarme fra samme kilde

I Lunderskov stiger prisen på TVIS-varme med 28 procent. I Vamdrup kun med 15 procent. Christiansfeld topper med en stigning på 49 procent.

 

Den billigste fjernvarme her i lokalområdet distribueres via fjervarmeværket i Vamdrup

LUNDERSKOV/VAMDRUP: Fra årsskiftet bliver der markante forskelle i prisen for fjernvarme. Bor du i Lunderskov stiger prisen med ikke mindre end 28 procent. Bor du der imod i Vamdrup, så slipper du med en stigning på 15 procent. Begge steder i forhold til nugældende priser, som stort set nu er identiske i de to centerbyer.

For begge byer gælder, at de får deres fjernvarme leveret fra samme grundkilde i form af ”grøn” varme fra det mellem kommunale forsyningsselskab i Trekantområdet, TVIS.
Forskellen er bare, at for Lunderskovs vedkommende sker distributionen af varmen fra TVIS ud til forbrugerne via forsyningsselskabet TREFOR som mellemled, mens varmen til Vamdrup leveres direkte til det lokale andelsselskab, Vamdrup Fjernvarme, som lokalt distribuerer den videre ud til byens forbrugerne.
Det varme vand i rørene fra TVIS til Vamdrup suppleres dog med cirka 30 procent varmt vand, som kommer direkte ind i rørene fra industrigiganten, Rockwool, som overskudsvarme. Varmen fra Rockwool købes af fjernvarmeværket til, som det siges til en ”favorabel pris”.
Stigningen på 28 procent for Lunderskovs vedkommende er udmeldt over to gange her i løbet efteråret fra TREFOR med omkring 12-15 procent hver gang.  Vamdrups stigning på 15 procent er udmeldt én gang.

 Keld Ullerup Vamdrup Fjernvarme: – Vi har i øjeblikket ikke planlagt
flere stigninger. (Arkiv foto).

Og fra fjernvarmeværket i Vamdrup lyder det:
– Vi har  i øjeblikket ikke planlagt yderligere forhøjelser. Og det forventes der for, at prisen kan holde foreløbig 2023 ud.
De nye priser fra årsskiftet betyder, bor du i Lunderskov og får fjernvarme fra TVIS via TREFOR er det beregnet, at du for et standard hus på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18,1  MWh skal betale 17.048 kroner årligt, mens du i Vamdrup for samme type hus slipper med at punge ud med 14.890 kroner for varme i huset. Altså er der en prisforskel på 2.155 kroner pr. år med varme fra sammen varmekilde – TVIS.

Christiansfeld topper

I Christiansfeld er det allerede nu dyrt at fyre med varme fra byens primært gasfyrede fjernvarmeværk-. Men det bliver endnu dyrere. Meget dyrere. Christiansfeld Fjernvarme har varslet et voldsomt prishop.
 Prisen stiger med 1.031,25 kroner pr. MWh. til 1.675 kroner pr. MWh. For et standardhus på 130 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh løber stigningen for hele året op på 49,9 procent. Det betyder en stigning for standardhus på årsbasis fra 23.353,13 kroner til 35.005,00 kroner!
Fjernvarmeværket i Christiansfeld begrunder den voldsomme stigning i varmeprisen med konflikten i Ukraine og situationen på brændsels- og energimarkederne generelt. Og i sær på dyr gas, som er fjernvarmeværkers hoved varmekilde – suppleret af et mindre solcelleanlæg.
I Christiansfeld arbejdes der på højtryk for hurtigst muligt, at få den dyre gas skiftet ud med  “grøn ” varme fra TVIS. /sebro

Se også