Fire nye daglige bump på vejen til købmanden

Bumpene vil være en daglig gene for beboerne i N.J. Holmspark, Frederiksdalsparken, Damgårdsparken, Luneparken, Kampesmose, Steenbjerg og de mange lastvogne, som dagligt skal denne vej til og fra Arla.

Kolding Kommune ønsker at ”forbedre de trafikale forhold på Arlavej i Christiansfeld”.

Det vil man åbenbart gøre ved at opsætte fire såkaldte pudebump i den sidste ende af Arlavej, umiddelbart før 365 Discount.

På Arlavej ændres den lokale hastighedsbegrænsning på 40 km/t desuden til kun 30 km/t.
Ved pudebumpene etableres der ekstra belysning, så bilisterne ikke overser bumpene, hvilket kan opleves ubehageligt og i værste fald skade bilen.

Ydermere etableres der et standsningsforbud, så det ikke længere vil være muligt at standse eller parkere på strækningen mellem Lindegade og nord for N. J. Holms Park, oplyser Kolding Kommunes afdeling for Vej og Park.

Beboerne i de pågældende beboelsesområder er ikke blevet spurgt, om de synes, det er en god idé eller det er til nogen nytte at opsætte bumpene.

SIDSTE:

Det viser sig nu, at grundejerforeningen i Luneparken og N.J. Holms Park faktisk har arbejdet længe for at få opsat disse bump for at sænke hastigheden, så beboere fra de to parker ikke risikerer at blive torpederet af hurtigt kørende biler og lastvogne, når de kører ud på Arlavej. Man ønsker også, at det skal være mere sikkert at gå over fodgængerfeltet. Opsætningen er bump på Arlavej er derfor sket ud fra et ønske fra grundejerbestyrelserne i de to beboelsesparker. Avisen beklager, at vi ikke var opmærksomme på dette ved ovennævnte omtale.

Se også