Hejlsminde Rideklub flytter til nye lokaler i Sjølund

Ejeren af klubbens hidtidige lokaler i Stubbum har opsagt lejemålet.

Det nye domicil for Hejlsminde Rideklub på Gl. Skamlingvej i Sjølund set i fugleperspektiv.

HEJLSMINDE/SJØLUND: Hejlsminde Rideklub flytter fra lokalerne på adresse i Stubbom. Det skyldes, at ejeren af lokalerne har opsagt lejemålet med klubben. Den nye adresse er en ridehal ved Grønvanggård, Gl. Skamlingvej 5 i Sjølund. Lokaler, der har hidtil været anvendt af Sjølund Rideklub, men er blevet ledige fordi ride klubben i Sjølund lukker.

I forbindelse med flytningen søger Hejlsminde Rideklub om tilskud hos kommunen til leje af lokalerne på den nye adresse. Det handler om en inden dørs ridehal 20 x 40 kvadratmeter, samt retten til adgang til uden dørs ridebane og toilet i en staldbygning. Den årlige husleje oplyses til at udgøre 102.000 kroner – plus forbrugsafgifter på ca. 12.000 kroner – i alt 114.000 kroner.
I forbindelse med sagen i kommunen oplyses, at klubben forventer at gennemføre 13,25 aktivitetstimer pr. uge i ridehallen, strækkende over 40 uger. Hertil kommer 1485 timer til friridning og andre arrangementer, som fx stævner. I alt 2015 timer årligt.
De ugentlige aktiviteter i klubben består af undervisning i ridning samt kæphesteridning, hedder det i ansøgningen om tilskuddet.
Det oplyses endvidere, at med de forventede aktivitetstimer, vil der i 2023 maksimalt kunne ydes lokaletilskud med 75,5 procent af det ansøgte beløb svarende til 86.070 kroner årligt. Fra Kolding Kommune oplyses, at kommunen i henhold til Folkeoplysningsloven skal ydes lokaletilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne. Dog kan byrådet, ligeledes i henhold til loven, nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere, eller til lokalets anvendelse i øvrigt.
Kommunen kan også nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et, til formålet, passende lokale på egnen. Endelig kan den også helt undlade at yde tilskud til driftsudgifter til nye lokaler, eller til nye lejemål, hvis de nye lokaler eller lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen.
I påkommende tilfælde er det ikke muligt at anvise andre egnede lokaler til formålet, end dem på Gl. Skamlingvej 5.

Anbefaler fuldt tilskud

Sagen sendes Fritidsrådet videre til endelig afgørelse i byrådet. Det er sket med anbefaling, om,  at der ydes fuldt tilskud efter gældende regler på 86.070 kronet årligt.
Hejlsminde Rideklub havde pr. 31. 12. 2021 77 medlemmer under 25 år og 42 medlemmer over 25 år. Klubben har hidtil modtaget kommunal støtte i forbindelse med lejemålet i Stubbum. /sebro.
___________________________________________

Se også