Kommune og region strides i sag om gammel losseplads

VAMDRUP:  Oplysninger fra ældre borgere om, at der skulle ligge en ukontrolleret losseplads under et tidligere landbrugsareal ved Dybdalgårdsvej i Vamdrup, hvor der nu skal etableres et stort solcelleanlæg, har udløst en strid mellem kommunen og regionen om, hvem der har ansvaret for en undersøgelse og eventuelt efterfølgende oprydning.
 
Kathrine Føns Schultz fra Vamdrup fortæller til Fællesavisen, at hun som nabo tydeligt husker, at der blev kørt i læssevis af forskelligt affald til stedet for at udfylde et mosehul og lavning. Der i blandt også blikdåser
Da Fællesavisen for nogen tid siden spurgte ind til oplysningen hos Kolding Kommune, var man tavs. Først da JV. dk. søgte aktindsigt, fik piben lyd.
Nu presser både miljøpolitikere fra Kolding Kommune og miljøeksperter fra kommunens by- og udviklingsforvaltning på, for at få Region Syddanmark til at tage øjenvidne beretningerne alvorligt.
Regionen afviser imidlertid sit ansvar i sagen, og begrunder det med, at man ikke ligger inde med oplysninger om lossepladsen, og at en gennemgang af flyfoto fra 1954 og frem ikke indikerer, at der ikke skulle være sket opfyld i betydende omfang – ud over fra driften af den tidligere landbrugsejendom, Dybdalgård. En vurdering, som både er tilgået Kolding Kommune og Copenhagen Green Energy, som vil anlægge solcelleparken på arealet har modtaget.

Ikke tilfredse

Men det er Kolding Kommunes afdelingschef for miljø og erhverv, Christiane Plischke, ikke tilfreds med. Det fremgår af en skrivelse til regionen, som JV. dk. er kommet i besiddelse af. Her lyder det:
Vi mener at det handler om mere end luftfotos, og at øjenvidnernes beretninger burde høres. Vi vil opfordre til at genoverveje sagen”, skriver afdelingschefen til regionen. Samme opfordring kommer fra formanden for byrådets natur- miljø- og klimaudvalg, Jørn Chemnitz (SF) og næstformanden Filip Bekic Bladt (S).

Regionen afviser

– Kolding Kommune kan bare gå i gang med sagen, lyder det fra Poul Erik Jensen (S), Vamdrup, der er formand for regionens miljøudvalg med henvisning til, at regionen kun går ind i sager, hvor der er liv og helbred på spil. Og det er næppe tilfældet i Vamdrup.
– De ældre borgere har helt sikkert ret i, at der blev kørt husholdningsaffald til lossepladsen fra Vamdrup by. Men jeg kan ikke forestille mig, at fx den gamle lakfabrik – eller andre virksomheder – brugte den, lyder det fra Poul Erik Jensen.

Sættes i forbindelse
med forureninger

Kathrine Føns Schultz sætter også den gamle losseplads i forbindelse med flere uopklarede forureninger af Vamdrup Å, som løber i nærheden af stedet:
– I denne forbindelse er der, så vidt jeg ved er det kun undersøgt om en tidligere fjernere beliggende losseplads ved Riglandsegvej i Nyskov, kan være kilden til disse forureninger. Måske kan kilden i stedet for være den gamle losseplads ved Dybdalgårdsvej. Det var måske værd at undersøge, siger altså Kathrine Føns Schultz. /sebro.

 

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.