Kommunen optager nyt lån

Pengene skal gå til en handleplan, byfornyelse og Marina Kolding.

KOMMUNEN: Kolding Kommune optager er nyt lån. Denne gang på 33,1 millioner kroner. Det handler et lån med en løbetid på 25 år.

13,1 millioner kroner af lånet skal bruges i forbindelse med projekter i en handleplan. 1,8 millioner kroner skal gå til byfornyelse, og 18,4 millioner kroner til udbygningen Kolding Marina.
Ved optagelse af lånet er der dog indlagt ”elastik”, som betyder, at skulle det vise sig, at der bliver behov mere end de 33,1 mio. kroner til at løse de nævnte opgaver, vil der blive fremsendt forslag om yderligere optagelse af lån. Skulle derimod blive behov for mindre, så skal det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.
Med den stigende rente in mente er den årlige ydelse beregnet 1,862 mio. kroner årligt, hvoraf renten udgør 0,946 mio. kroner beregnet med udgangspunkt i en forventet rente på 2,91 procent.
I forbindelse med optagning af lånet har Kolding Kommune har indgået en rådgivningsaftale med Kommunekredit. /sebro

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.