Nu skal virksomheder, skoler og foreninger m.fl. sortere affald helt som private gør

 

Nu skal virksomheder, institutioner, skoler med videre til at sortere affald, som vi kender hjemmefra.

 

KOMMUNEN: Senest fra 31. december 2022 er det et krav, at alle der producerer erhvervsaffald – fx virksomheder, institutioner, skoler, storcentre og sportshaller – skal sorterer affald som madrester, mælkekartoner og makreldåser med videre, helt som kendes hjemmefra.

Kravet er en del af visionen af en grøn affaldssektor, der går på at alle i Danmark skal sortere såkaldt husholdningslignende affald på samme måde, uanset om man er derhjemme, i et storcenter, i børnehaven, skole, eller på arbejdspladsen.

Ti typer affald

Husholdningslignende affald er betegnelsen for 10 typer affald: Mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.
Foruden det husholdningslignende affald skal alle kommunale arbejdspladser og virksomheder fortsat sortere alle andre typer affald, der bliver skabt. Her kan fx nævnes porcelæn, elektronik, haveaffald og produktionsaffald.
De nye regler gælder fra den sidste dag i 2022, og da det nok ikke er alle virksomheder, foreninger, skoler og kommunale institutioner, der har været klar over, at loven også gælder for dem, har Redux-Affald og Genbrug, som er kommunens affaldsselskab, orienteret alle kommunens godt 11.000 CVR-registrerede virksomheder med et e-boks-brev, mens institutionerne har fået information på det kommunale intranet.

Virksomhedens ansvar

– I brevet kan der læses, at det kan være en god idé at få sat et system for sortering op i fx kantine, køkkener, på lageret eller kontoret på plads, inden juleferien, siger Mia Nymark Jespersen, , ressource konsulent hos Redux- Affald og Genbrug.
– Når jeg er på virksomhedsbesøg, får jeg af og til spørgsmålet. Er det ikke kommunens ansvar at få sat gang i affaldssorteringen? Til det svarer jeg nej – det er virksomhedens ansvar, siger hun og føjer til:
Til steder, som føler sig usikre over for det nye, og som måske ikke er kommet helt i mål inden års skiftet, er der dog hjælp at hente:
–  Vi kommer fra kommunen meget gerne ud og orienterer nærmere om, hvad loven siger, men vi kan ikke hjælpe med, hvordan det skal fungere de enkelte steder, eller hvem der skal komme og hente affaldet. Der skal de berørte selv ud på det frie marked at finde en godkendt, privat indsamler, der kan hente både husholdningslignende affald og eventuelt produktionsaffald, siger Mia Nymark Jespersen.

Få flere oplysninger om den nye lovgivning for erhvervslivets affaldssortering på hjemmesiden www.kolding.dk/erhvervsaffald. / sebro

Se også