Bump var ønsket af beboere i Luneparken og N.J. Holmspark

Bumpene er opsat ud for udkørslerne fra N.J. Holmspark og Luneparken. Beboerne ønskede langsommere hastighed bl.a. for de mange lastvogne, som dagligt skal denne vej til og fra Arla.

De fire nye “bump”, som er opsat på Arlavej er kommet fordi grundejerforeningerne i Luneparken og N.J. Holmspark faktisk har ønsket det.

Grundejerforeningerne har længe ønsket at sænke hastigheden, så beboere fra de to parker ikke risikerer at blive “torpederet” af hurtigt kørende biler og lastvogne, når de kører ud på Arlavej. Man ønsker også, at det skal være mere sikkert at gå over fodgængerfeltet. Opsætningen er bump på Arlavej er derfor sket ud fra et ønske fra grundejerbestyrelserne i de to beboelsesparker.

Avisen beklager, at vi ikke var opmærksomme på dette ved den tidligere omtale.

Fra Kolding Kommune oplyses det, at man har ønsket at ”forbedre de trafikale forhold på Arlavej i Christiansfeld”.

Derfor har man opsat fire såkaldte pudebump i den nedre ende af Arlavej, umiddelbart før 365 Discount.

På Arlavej ændres den lokale hastighedsbegrænsning på 40 km/t desuden til kun 30 km/t.
Ved pudebumpene etableres der ekstra belysning, så bilisterne ikke overser bumpene.

Ydermere etableres der et standsningsforbud, så det ikke længere vil være muligt at standse eller parkere på strækningen mellem Lindegade og nord for N. J. Holms Park, oplyser Kolding Kommunes afdeling for Vej og Park.

 

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.