Frivillige aftaler sikrer rent drikkevand til de fleste

Dog er forhandlinger om frivillige aftaler gået i hårdknude ved vandværkerne i Hejls, Sjølund og Taps.

Det er åbenbart lykke for formanden for Aller Vandværk, Mogens Westen (billedet) sammen med sin bestyrelse, at få en frivillig aftale igennem med lodsejere omkring boringer fra Aller Vandværk.

KOMMUNEN: Kolding Kommune er gået langt for at sikre flest muligt i lokalområdet drikkevand uden forurening af pesticider fra landbruget. Derfor kan langt de fleste være trygge ved, at deres drikkevand ikke bliver forurenet. Kommunens politikere har netop godkendt status på område.

Sikringerne er sket gennem frivillige aftaler med landmænd, hvor vandværker har boringer i marker, hvor der sprøjtes med giftmidler. Det handler primært om erstatninger fra vandværkerne for tabt drifts fortjeneste til landmændene.

Forhandlingerne om frivillige aftaler ved Hejls Vandværk (billedet) er åbenbart fortsat i hårdknude.

Mangler tre vandværker

Kun ved fem af de i alt 34 vandværker i kommunen har ejerne af jorden omkring vandboringer sagt indtil nu sagt nej til at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift.

Her i området er det ved vandværkerne i Hejls, Sjølund, og Taps. Det betyder i yderste konsekvens, at Kolding Kommune må ekspropriere sig til rettighederne på arealerne.  Og det har Kolding Byråd forberedt sig på gennem nødvendige beslutninger.

 

Venter på udpegning

Desuden venter kommunen på, at Miljøstyrelsen opdaterer udpegningen af arealer ved følgende vandværker i lokalområdet. Det er ved Drenderup Vandværk ved Vamdrup, Forbundsvandværket i Skanderup, som dækker landsbyerne Hjarup, Skanderup og Gelballe med drikkevand og Vamdrup Vandværk. I Vamdrup er der dog allerede på forhånd er truffet frivillige aftaler.

 

Frivillige aftaler som er i hus

Omkring vandværkerne i Aller, Christiansfeld, Jordrup, Knudsbøl, Ødis, Ødis Bramdrup, Frørup, Ferup, Lunderskov, Egholt er frivillige aftaler mellem lodsejerne og vandværkerne ifølge Kolding Kommune på nuværende tidspunkt i hus.

Dog er der ikke truffet aftaler for de private haver, der også ligger inden for beskyttelsesområderne. Her er der imidlertid ikke lovgrundlag for at gribe ind. Kommune vil derfor tage kontakt til haveejerne og forsøge her at sikre en frivillig aftaler. /sebro.

Se også