Fokus på glæde samt bøn og hjælp til forfulgte

Bedeugen har glæde som fokus, og så bliver der samlet ind til en overset, forfulgt gruppe.

Evangelisk Alliances bedeuge er altid i anden hele uge i det nye år. I Christiansfeld deltager Brødremenigheden, Tyrstrup Kirke, Impuls-fællesskabet og Café Morgenstjernen.

Evangelisk Alliance er et internationalt fællesskab. Den danske formand er Thomas Bjerg Mikkelsen. Han skriver i bedefolderens indledning:

– I Bibelen er glæden et kendetegn på den troende og dermed på menigheden. Det er en kvalitet og mere end en følelse. Glæden i Herren er en grundlæggende tilstand af tillid, håb, en indre styrke, men også̊ en længsel efter Gud. Det skal vi huske på, når vi i år samles til fællesbøn og lovsang under temaet glæde.

Hver aften er der: Tema, Bibelord, Tekst til refleksion over temaet og Forslag til bedeemner.

Hjælp til Myanmar

Hvert år er der i forbindelse med bedeugen indsamling. I 2023 vil indsamlingen primært gå til arbejdet blandt forfulgte kristne i Myanmar og de voldsomme politiske omvæltninger, hele nationen blev kastet ud i efter militærkuppet i begyndelsen af 2021.

Tragisk nok har hele denne omvæltning fundet sted »under radaren« og fået meget lidt opmærksomhed i medierne, helt overskygget af bl.a. krigen i Ukraine.

Landet har lidt under et militær-diktatur i over 50 år og nød kun i en kort periode frihed og demokrati, før militæret igen væltede regeringen.

Myanmar har udholdt mere end sin andel af kriser og omvæltninger de seneste årtier. De udfordringer, som Corona-pandemien bragte med sig, var bare en ekstra lidelse for landet i forlængelse af, at militæret tog kontrollen.

Siden da er befolkningen blevet terroriseret gennem chikane, arrestationer, fængsling og tortur.

Myanmar er et buddhistisk land, og kun ca. 6 % af befolkningen bekender sig som kristne. Pandemien, koblet med den politiske terror, som ikke mindst kristne og andre religiøse mindretal oplever, har gjort, at mange menigheder er gået »under jorden«, og at kirker er blevet brændt af.

Over 2500 dræbt

Det skønnes, at mere end 2.500 er blevet dræbt og mere end 10.000 fængslet. Ikke mindst børn har været ofre for tortur. Evangelisk Alliance støtter kirken i Myanmar gennem organisationen Asian Access.

Her arbejder man med nødhjælp til de mange fordrevne på grund af krigen og har desuden et særligt fokus på de forfulgte kristne, hvor de arbejder med at træne præster og ledere til at navigere under forfølgelse og tortur. EAs støtte går bl.a. til implementeringen heraf.

Indsamlingen kan støttes på MobilePay 50749 eller Konto 9070-2075302331

Hele bedepjecen kan hentes på Evangelisk Alliances hjemmeside, evangeliskalliance.dk, men vil også være til rådighed ved alle møderne.

Henrik

Se også