Frivillige i Stepping er nu del af kommunens vejberedskab  

Brandstationen i Stepping rummer nu også beredskab til akutte afspærringer.

KOMMUNEN: Bliver det nødvendigt med hurtige afspærringer uden for den normale arbejdstid ved hændelser i Kolding Kommune, så er det nu frivillige brandmænd fra TrekantBrand station Stepping, der møder op med det nødvendige grej.

– Vi har truffet aftale med TrekantBrand om også at varetage denne opgave ud over at slukke brande og frigøre fastklemte, fortæller Mogens Høffner, der er stationsleder på lokale brandstation i Stepping og brandkaptajn i det frivillige brandværn.

Opgaven med at afspærre på gader og veje i kommunen har tidligere været varetaget af det frivillige beredskab i Kolding – det tidligere civilforsvar – som i øvrigt selv har frasagt sig opgaven:
Mogens Høffner fortæller videre, at brandværnet i aftalen med TrekantBrand forpligtiger det frivillige brandværn sig i Stepping til være fremme inden for én time over alt i Kolding ved hændelser, der kræver øjeblikke afspærringer.

Med i aftalen er fulgt en egnet varebil og en anhænger, samt at der skal stilles med to mand ved hvert udkald. Men så følger der også et honorar med, for hvert udkald, som går i det frivillige brandværns fælles kasse.
– Og aftalen gælder assistance inden for tidsrummet fra klokken 17 eftermiddag til 7 morgen. I weekender på søn- og helligdage hele døgnet. Og vi forventer, at der bliver tale om cirka 150 tilkaldelser om året, fortæller Mogens Høffner videre.

Grunden til det frivillige brandværn i Stepping har fået opgaven med afspærringer hænger også sammen med, at TrekantBrand har opgaven i entreprise aftale med Kolding Kommune.

Mogens Høffner fortæller videre, at aftalen om at indgå i vejberedskabet ikke vil gå ud over det normale brand- og redningsberedskab, idet brandværnet har folk nok til begge dele.   /sebro

Se også