Søger personer som lægdommere

KOMMUNEN: Har du mod på at blive domsmand eller nævning og dermed gøre en aktiv forskel i det danske retssystem som lægdommer?  Hvis det har din interesse, så kan du fra den 9. januar 2023 til og med den 29. januar 2023 søge om at blive optaget på grundlisten for Kolding Kommune.
Grundlisten er den liste, hvorfra landsretten udpeger lægdommere, som sammen med juridiske dommere afsiger dom i sager i byretten og landsretten. Lægdommere er fællesbetegnelsen for domsmænd og nævninge.
Men selv om du bliver optaget på grundlisten, er det ikke sikkert, at du bliver udpeget til at være lægdommer af landsretten. Det er alene retten, der har afgørelsen.
Der flere betingelser for at blive optaget på listen. En af dem er, at du ikke må være fyldt 80 år. Du kan læse mere på Kolding Kommunes hjemmeside. / sebro

Se også