BlueKolding holder prisen på vandafledning i ro

Og det er sjette år i træk slipper vi for at betale med i vandledningsafgift

BlueKoldings hovedkvarter i Kolding  – set i fugleperspektiv

MILJØ/KLIMA: Priserne på næsten alt i samfundet skyder i denne tid i vejret. Men ikke hos forsyningsselskabet BlueKolding. Her holdes prisen på afledning af spildevand i ro. Og det er for sjette år i træk.

Og det er til trods for, at den markante prisstigning på blandt andet el har medført øgede driftsomkostninger på over 20 millioner kroner. Alligevel skal kunderne ikke have flere penge op af lommen i 2023. Virksomheden har nemlig formået at effektivisere i en sådan grad, at det udligner sig med de øgede driftsomkostninger:

Gitte Grønbæk

– Jeg er glad for, at vi kan holde priserne i ro på trods af inflation og stigende energipriser. Det vidner om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at få kundernes penge til at gøre mest mulig gavn for både klima og miljø. Når vi siger, at vi arbejder for en verden, hvor intet går til spilde, så gælder det også – og måske især – kundernes penge, fortæller næstformand i BlueKolding’s bestyrelse, Gitte Grønbæk fra Jordrup.

Nye teknologier

BlueKolding har gennem de seneste år investeret over én milliard kroner i forbedring af Koldings vandmiljø, klimatilpasning og i teknologier til bedre udnyttelse af ressourcerne i spildevandet. Grunden til at kunderne – og det er alle borgere, virksomheder og institutioner med mere i hele Kolding – Kommune –  ikke skal betale mere for at komme af med spildevandet, at investeringerne har blandt andet medvirket til en mere automatisk, og dermed mere effektiv, drift af spildevands systemet, lyder det fra selskabet:

Per Holm

– Vi arbejder hele tiden på at blive bedre og mere effektive til at rense spildevandet og udnytte processerne til at producere eksempelvis klimaneutral el og varme. Vi er et monopolselskab og det forpligter. Derfor gør vi os umage hver eneste dag for at give kunderne mest mulig værdi for pengene, føjer BlueKoldings direktør, Per Holm til.

Selv om BlueKolding effektiviserer gør selskabet opmærksom på, at der stadig er muligheder for at blive endnu bedre. Men det kræver også hjælp fra kunderne fx til at passe på, hvad der fyldes i toiletterne og som dermed ledes ud i kloakkerne.

Undersøgelse

I slutningen af 2022 lavede BlueKolding der for en undersøgelse omkring kundernes toiletvaner. Her lykkedes det at indsamle over 1000 besvarelser, hvorfra data skal bruges til at lave en målrettet kampagne om, hvad der hører hjemme i toilettet, og især hvad der ikke gør.
Blue Kolding er selvstændigt forsyningsselskab – udskilt fra Kolding Kommune – med kommunen som ene ejer. Oplysningerne om udledt spildevand til BlueKolding indhentes hos vandværkerne, som måler kundernes forbrug af vand – og ud fra devisen om, at det er samme mængder vand der udledes beregnes afledningsafgiften./sebro

Se også