8. klasserne skal se og høre om erhvervsuddannelser

Der for skal alle en tur til DM i Skills i Fredericia

Hans Holmer

KOMMUNEN: Udvalget Børn og Uddannelse sender i samarbejde med Kolding Arbejdsmarkedsråd alle elever i Kolding Kommunes 8. klasser til DM i Skills i Fredericia.

Det sker for at give eleverne bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og om mulighederne, der ligger inden for området. DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.

 – Jeg er glad for, at hele udvalget bakker op om, at det er vigtigt, at alle vores 8. klasses elever kommer afsted til DM i Skills”, siger formand for udvalget, Hans Holmer (SF).

Tobias Jørgensen

Tobias Jørgensen (V), der er næstformand i udvalget, supplerer:
– Der er brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Virksomhederne mangler allerede nu erhvervsfaglig uddannet arbejdskraft, og behovet bliver kun større i fremtiden. Derfor er det vigtigt at sende 8. klasserne af sted til DM i Fredericia.

Det fremhæves endvidere, at DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter og er med til at skærpe deres faglige niveau, samt at vise omverdenen – heriblandt grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Sideløbende med DM afvikles Skills Stafetten for elever i 8. klasse. Holdene udtages på forhånd ude på den lokale erhvervsskole. Tanken med denne konkurrence er, at aktivere de besøgende grundskoleelever.

Derudover får de besøgende skoleelever også mulighed for at afprøve deres egen faglige kunnen i de særlige “Prøv og mærk stande”. Her kan de også få en snak med unge på erhvervsuddannelserne, samt med vejledere.
DM i Skills er åben for alle interesserede, og der er gratis adgang til arrangementet, som finder sted i Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia fra 2.-4. februar. /sebro

—————————————-

Se også