Foredrag i Seniorhuset

CHRISTIANSFELD: Det er på torsdag, den 19. januar, Christiansfeld Pensionistforening byder til foredrag i Seniorhuset på Skolevej. Foredraget holdes af Johannes Gejsing –  præsten fra Gram. Mødet starter kl. 14. / sebro.

Se også