Børn og ældre er glemt igen

LÆSERBREV: Et stort flertal i Byrådet har – udenom Dansk Folkeparti – fordelt de midler, vi har fået fra regering og Folketing, til at imødegå konsekvenserne af inflationen.

Igen ser vi, at de store velfærdsområder med børn, unge og ældre, syge og handicappede ikke er tilgodeset.

Alle ved jo, at Seniorudvalgets økonomi belastes af, at varmen på plejehjemmene naturligvis ikke må sænkes, som den må i andre kommunale bygninger. Ligeledes er de store udgifter til Corona-forebyggelse placeret på Seniorområdet.

Børn- og uddannelsesområdet har udgifterne til de Ukrainske flygtningebørn.
Men områderne bliver ikke tilgodeset med penge.

Så er der vores bybusser. Det er måske ikke velfærd, men det er vigtigt for den grønne omstilling, vores miljø og klima, at vi har en ordentlig og velfungerende offentlig transport. På Plan- og Teknikudvalgets område er der selvsagt store udgiftsstigninger til den offentlige transport. Det får de heller ikke midler til.

Det er altså udgifter på store vigtige områder, som vi ved rent faktisk finder sted. Det er ikke noget, der måske kommer eller måske kan undgås. Udgifterne er der, og når de nu ikke dækkes af inflationsmidlerne, så skal der ske endnu flere forringelser på de i forvejen hårdt ramte områder. Det er simpelthen dybt uansvarligt, at flertallet ikke tager disse forhold med i fordelingen af midlerne til inflationsudgifter.

Søren Rasmussen
Formand for Seniorudvalget, Dansk Folkeparti,
Primulavej 7
6000 Kolding

Se også