Sygefraværet i ældreplejen skal ned til landsgennemsnittet

Hyppige langs tids sygefravær trækker i den forkerte retning

KOMMUNEN: Til trods for at sygefraværet i ældreplejen af kommunen selv betegnes som lav, så ligger det alligevel over landsgennemsnittet. Det skyldes, at der er medarbejdere, der har et hyppigt sygefravær eller som har gentagne perioder med sygefravær.

Det kan, ifølge kommunen, skyldes fysiske sygdomme, men det kan også være udbrændthed, stress eller livskriser. Kolding Kommune vil i 2023 sætte fokus på en hurtigere afklaring af, hvad sygefraværet drejer sig om, og hvordan denne type sygefravær bedst kan forebygges:
– Vi ved at vores medarbejdere i ældreplejen løber rigtigt stærkt hver dag for at pleje det stigende antal ældre, der kommer til i disse år. Og vi ved at langt hovedparten faktisk har et meget lavt sygefravær. Vi vil i 2023 sætte fokus på, hvordan vores ledere i ældreplejen kan hjælpe den gruppe af medarbejdere, der har et højt sygefravær, siger Søren Rasmussen, der er formand for kommunens seniorudvalg.
Han tror på, at hurtigere afklaring og tilbage vending til arbejdspladsen både gavner den medarbejder, der er sygemeldt og de kollegaer og borgere der har brug for medarbejderen.
I indsatsen for at nedbringe sygefraværet vil Center for Medarbejderudvikling i 2023 analysere sygefraværet i Kolding Kommunes ældrepleje og understøtte lederne i ældreplejen i, hvordan de bedst muligt kan forebygge fraværet.
Kolding Kommune har i budget 2023-26 et mål om at sygefraværet i ældreplejen nedbringes til landsgennemsnittet. /sebro

Se også