Politisk flertal forsøger at snyde Christiansfeld for akutbil

Der er nu gået lokalpolitik i placeringen af ny akutbil  

 

Strid om ny akutbils placering – Christiansfeld eller Hammelev?

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ) 

REGIONEN: Bliver Christiansfeld alligevel snydt for en ny akutbil? Fagfolk og forvaltning har ellers klart indstillet en placering i Christiansfeld/Aller, som det bedste sted. Men nu er et politisk flertal i regionens præhospitale udvalg åbenbart på vej med et benspænd.

Flertallet har nemlig krævet indstillingen fra fagfolkene om en placering i Christiansfeld/Aller revurderet, i et forsøg på i stedet for at få enheden placeret i Hammelev – tæt ved Haderslev.
Og for at nå målet bruges der nu stærke politiske midler. Haderslevs borgmester, Mads Schou (V), er gået offentlig ind i sagen med kraftig opbakning i JydskeVestkystens Haderslev-udgave for en placering af akutbilen ved Hammelev tæt ved Haderslev.

Og avisen har fulgt op med udtalelser til fordel for Hammelev fra en tillidsmand for ambulanceredderne i Region Syddanmarks eget ambulanceselskab, Ambulance Syd, som netop betjener Haderslev-området og dermed også Hammelev.

Men en placering i Hammelev har, efter hvad Fællesavisen erfarer skabt intern debat i udvalget i regionen , hvor sagen behandles. For netop dette område er i forvejen dækket ind med to ambulanceberedskaber i Haderslev og ét Vojens. Modsat er der langt til ambulancerne fra Christiansfeld – og især fra områderne i Hejlsminde og Hejls med tilhørende store sommerhusområder.

En akutenhed i regionens regi består af en bil, der er udstyret med udrykningssignaler og indrettet med nødvendigt lægeudstyr. Den er døgnbemandet med typisk en læge/paramediciner og en redder. Bilen rykker ud ved 112-alarmer til sygdom og ulykker og der indledes straks ved ankomsten til den opgivne adresse livreddende præhospital behandling.
Hvad sagen ender med, er pt. uvist. Når den af det politiske flertal i udvalget krævede revurdering af fagfolkenes oprindelig indstilling om placeringen ved Christiansfeld/Aller er klar, så skal sagen igen behandles i det præhospitale udvalg for endelig beslutning, og det ventes at ske på et møde mandag den 6. februar, og derfra skal sagen så sendes videre med en indstilling til endelig afgørelse i Regionsrådet den 27. februar.

Det betyder, at man i Christiansfeld fortsat må væbne sig med tålmodighed på en afgørelse i den efterhånden langtrukne sag – også selv om det drejer sig om en sag, der kan handle om liv eller død. /sebro

Fakta: Det præshospitale udvalg i Region Syddanmark består af følgende medlemmer: Formand: Bente Gertz (S) Vejle – Næstformand: Allan Emiliussen (V) Haderslev. Øvrige medlemmer: Karsten Byrgesen (NB) Fredericia, Iza Alfredsen (V) Ærø, Tage Petersen (V) Sønderborg, Poul Erik Jensen (S) Vamdrup, og Suzi Vûrtz (SF) Kolding.  

Se også