Grund til optimisme  

KOMMUNEN: Der er god grund til optimisme – set med Kolding Kommunes briller- når kommunen sammenlignes med resten af landet i forhold til daginstitutioner.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop rundspurgt forældre til børn i kommunale og selvejende dagtilbud om deres grad af tilfredshed, og her fremgår det, at Kolding Kommune samlet set ligger i den bedste 1/4 blandt de 98 kommuner. /sebro
___________________________________________________________________

Se også