Naturindsatsen virker

Gitte Grønbæk, Jordrup, er byrådsmedlem for de Konservative i Kolding Kommune.

LÆSERBREV: Den målrettede naturgenopretningsindsats gennem de sidste 20 år viser resultater.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man se de nyeste resultater for miljøet og naturens tilstand i hele Danmark. I 2021 er der fremgang for 27 arter af de overvågede arter, 31 arter er stabile, og desværre er der stadig 11 arter i tilbagegang, og 4 er forsvundet.

At det nytter med naturprojekter, kan man bl.a. opleve ude ved Solkær Enge, hvor havørnen ofte ses.

En af de arter, der for alvor har slået sig ned i Danmark, er tranen. Den yngler tæt på Kolding ude ved Skærsø.

Glenter, slørugler og svaner er også blevet synlige i landskabet. Da vi startede som gårdejere, var ravnen en sjælden fugl i Danmark. Jeg husker tydeligt, da vi første gang så ravnen i engen. Nu er ravnen ikke længere en sjælden gæst i Danmark.

Mange forskellige arter, som fx stor kærguldsmed og markfirben, er også i fremgang. Personligt har jeg i vores skov oplevet stor vandsalamander, som også står på listen af truede arter. En fantastisk positiv oplevelse, da mit barnebarn pegede og spurgte – hvad er det? og så opleve at se et så stort og kulsort krybdyr.

Vi diskuterer tit naturtilstanden i Lillebælt. Jeg glæder mig over, at overvågningen fra 2021 viser, at der er forbedring af artsrigdommen og forekomsten af bunddyr i de åbne, indre danske farvande.

Også kvælstofbelastningen fra luften er i 2021 lavere end i de foregående år. AU har opgjort et fald på ca. 38 % i kvælstofafsætning til farvandene og et fald på 43 % til landområderne siden 1990. Reduktionen skyldes både fald i udenlandske og danske kilder.

Kilde: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2023/jan/nye-tal-for-naturens-og-miljoeets-tilstand/

 

Se også