Ejendomme i Christiansfeld midtby generes af kloaklugt

Af Svend Erik Brodersen og Henri Nissen
journalister (DJ)

Klinikkoordinator Laila Hauge.

CHRISTIANSFELD: Det lugter fælt af kloak ved og i flere ejendomme i den indre by i Christiansfeld. Både tandlægehuset og skolen er ramt og har allerede brugt mange penge på at finde problemet, som de nu mener skyldes udskilningen af spillevand og kloakvand.

-Vi har store lugtproblemer i hele huset og desuden fra dæksler udenfor. Vi har tjekket for rotter og mår. Vi har haft gulvet brækket op og vi havde lukket klinikken en hel uge, før vi fandt ud af, at det ikke kun var os, der havde problemer, fortæller klinik-koordinator Laila F. Hauge.

Klinikassistent Camilla Lorenzen, Christiansfeld

-Jeg har været her i næsten 20 år. Og der har aldrig været den slags problemer før de gravede op til kloaksepareringen i Lindegade, fortæller klinikassisten Camilla Lorenzen. Hun har haft kontakt til Christiansfeld Skole, Bageren, naboen i nr. 50 – og alle klager over den ubehagelige lugt.

Skyldes separeringen

Samstemmende peges der på, at problemet er opstået, efter at kommunen har afsluttet en omfattende renovering af kloaksystem i hele midtbyen ved at adskille fremløbet af spildevandet og regnvandet separat, således at spildevandet nu føres til byens rensningsanlæg og regnvandet til opsamlingsbassiner og derfra videre til åbne vandløb. Arbejdet er udført af en entreprenør og forsyningsselskabet BlueKolding. De lugtramtes bud på problemet går blandt andet på, at lugtegenerne måske kan være opstået, fordi der efter separeringen ikke læn gere er kraft nok på spildevandets løb gennem rørene til rensningsanlægget, og at spildevandet derfor står for meget stille i rørene og dermed udsender lugt gennem stikledningerne ind i husene.

Blue Kolding har ikke hidtil fået nogen henvendelse, siger man, men vil efter avisens henvendelse nu gå i gang med at se nærmere på problemet.
 

Se også