Saunaen er bestilt  – og der lægges op til indvielsesfest

Rapport fra generalforsamling i Hejlsminde Havnebad.

Billedtekst: Winnie Hauge aflægger formandsberetning på generalforsamlingen. (Foto: Lars Thiesen)

HEJLSMINDE: Der har været generalforsamling i Hejlsminde Havebad, hvor formanden, Winnie Hauge, blev genvalgt med stort bifald.

Winnie Hauge fortalte i sin beretning om foreningens arbejde med at få tingene omkring den nye flydende sauna på plads, og at det endelig er lykkedes.  Alle tilladelser til saunaen er nu på plads, og den er nu bestilt hos Hvide Sande Seasight med levering den 1.september i år. Saunaen skal som tidligere omtalt ligge permanent i havnen i Hejlsminde.
Winnie Hauge benyttede også generalforsamlingen til at takke alle bidragsydere for en fantastisk støtte:

Illustration som viser placeringen af den kommende sauna i Hejlsminde.

– Vi er blevet medlem af DGI, der er oprette hjemmeside med, hvor man kan få oplyst mange ting, via en app. Fx se åbningstider for saunaen. Der er allerede på nuværende tidspunkt 110 betalende medlemmer, så det tegner rigtigt godt, sagde hun i beretningen.
Hun takkede også aktivitetsudvalget for et stort arbejde med mange fine og velbesøgte arrangementer. Blandt andet leje af en midlertidig sauna fra Fjelstrup Idrætsforening, nytårsbad, og for indslag i ” God morgen Danmark (TV2)”.
Winnie Hauge oplyste videre, at der nu lægges op til en stor indvielses af saunaen den 1.sepember.
Generalforsamlingen var velbesøgt med cirka 30 deltagere. Henrik Frost afløste Søren Johnsen i bestyrelsen. Lt/sebro

Se også