Ny idé: Solcelleanlæg på anparter

 

Solcelleanlæg i Nagbøl udbydes måske på anparter?

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

FÆLLES: Hvis du hører til dem, der mener, at det er en god idé at sætte spareskillingerne i solceller, så får du måske snart muligheden. For hvis det bliver til noget med et stort planlagt solcelleanlæg ved Nagbøl mellem Lunderskov og Vamdrup er det meningen, at ejerskabet skal sælges ud i anparter.

Det fremgår af en sagsbehandling i Kolding Kommunes udvalg ”Plan og Teknik”, at der lægges op til en selskabsform og ejerskab gående ud på, at solcelleanlægget tænkes oprettet og drevet som et I/S-selskab, hvor 40 procent af anlægget udbydes i fri handel til interesserede, men dog således, at lokalbefolkningen sikres forkøbsret af andele, som det hedder – til anlægspris. Jysk Energi tilbudt uden beregning at fem anparter á ca. 5.000 kroner til hver af de 37 boligejendomme, der ligger nærmest solcelleanlægget. Derudover sikres initiativtageren og produktudvikleren til anlægget sig også på forhånd ret til anparter i anlægget.

Grøn Pulje
  Ifølge national lov skal projektudvikleren af sådanne anlæg indbetale et engangsbeløb, beregnet ud fra energianlæggets effekt. Det vil udgøre ca. 1,7 mio. kroner med baggrund i projektskitsen. Beløbet skal indbetales til Kolding Kommune, som ubeskåret kan uddele dette videre til andre grønne projekter i lokalområdet inden for de første tre år efter, anlægget er taget i brug.

Som tidligere omtalt her i avisen ønsker projektudvikleren, Jysk Energi, at opføre et nyt stort solcelleanlæg på et areal ved Nagbøl. Nærmere betegnet mellem Nagbølvej, Nagbøl Skov, kommunegrænsen til Vejen og jernbanen Lunderskov-Esbjerg. Projektarealet udgør ca. 100 hektar nuværende landbrugsjord. Heraf skitseres solceller på ca. 81 hektar, inklusive afskærmende hegn – mens de resterende hektar lægges til nye grønne områder med stier.

Og ligeledes, som også tidligere nævnt, så indebærer projektforslaget, at anlægget vil blive udformet med en tracker-løsning, hvilket betyder, at panelrækkerne vil blive nord/syd orienterede, og at afstanden mellem rækkerne varierer mellem 8 -12 meter. Panelerne vil rotere meget langsomt over dagen, så de om morgenen er østvendt og tilsvarende vestvendt om eftermiddagen. Solcellerne er på visualiseringerne placeret bag et beplantningshegn, som vil nå en højde og bredde på ca. 5 meter.

Jord og grundvand skal sikres

Af hensyn til lodsejernes fremtidige anvendelse af arealerne efter anlæggets levetid, samt til sikring af grundvandet, har kommunen over for udvikleren gjort gældende, at en eventuel senere positiv stillingtagen til projektets realisering vil være baseret på, at udvikleren også kan dokumentere at anlægget, ikke afgiver PFAS-stoffer til nedsivning jorden og grundvandet. Ligeledes skal det dokumenteres, at eventuel støj fra anlæggets transformeranlæg overholder alle grænseværdier.
I det videre forløb, inden sagen kan videre, skal der udarbejdes en lokalplan for området, hvor retningslinjer og krav for kommunen skal nøjere beskrives. Så der er nok et stykke vej endnu, inden der kommer strøm fra solceller i Nagbøl.

 

Se også