Snart slut med oversvømmelser i Kolding midtby og å-opland

Borgmester Knud Erik Langhoff tog det første ‘spadestik’ på pumpe-sluse-anlægget med en gravko på Kolding Havn ved udmundingen af Kolding Å (Foto: Kolding.dk)

KOLDING: Nu skulle det snart være slut med irriterende oversvømmelser i Kolding midtby og på områder, hvor der er kontakt med Kolding Å. Det skyldes, at Kolding Kommune nu har påbegyndt opførelsen af et nyt pumpesluseanlæg.

Det handler om Kolding Kommunes hidtil største klimatilpasningsprojekt. Det nye anlæg etableres ved Kolding Å’s udmunding i Kolding Fjord, og det koster i omegnen af 125 millioner kroner.
Anlægget er designet af BlueKolding og kommunen, og er en af de helt afgørende brikker i arbejdet med at tilpasse Kolding til de truende klimaforandringerne, som forventes i fremtiden at medføre endnu flere oversvømmelser, end dem der allerede opleves i dag.

Det fortælles fra Kolding Kommune, at i praksis kommer det nye anlæg til at fungerer ved, at sluserne i Kolding Å lukkes ved varsling af skybrud, og pumperne sættes i gang.  Det betyder, at vandstanden i åen pumpes ned, så der dannes et reservoir med plads til det ekstra vand, der kommer i forbindelse med skybrud.

Anlægget sættes også i gang for at skabe plads i åen, når vandstanden i Kolding Fjord stiger så meget, at der presses havvand op i Kolding Å, og å-vandet ikke kan strømme ud i fjorden. Og endelig sættes pumperne og slusen i drift i forbindelse med langvarig nedbør, og hvis der fx er forhøjet vandstand i Kolding Fjord.
Første spadestik til det omfattende byggeri markeredes mandag, og forventes at pumpesluseanlægget vil stå klar til brug i 2025./sebro.

Se også