Handelsstandsforening overvejer at nedlægges

”Mayday – Mayday! Vi synker!” Sådan kunne der godt have stået som overskrift på indkaldelsen til generalforsamlingen i Christiansfeld Handelsstand den 25. april.

Der er nemlig sket det højst usædvanlige, at hele bestyrelsen med undtagelse af gartner Hans Mailand ønsker at udtræde af bestyrelsen. Og det er nu på tale evt. helt at nedlægge foreningen.

Grunden til, at det ser så alvorligt ud med foreningens fremtid er, at mange af butiksejerne er hængt for meget op af arbejde.

På det seneste har flere af de aktive nedlagt deres butikker, hvorved de andre står med flere opgaver. Den tidligere formand, boghandler Lotte Præst, afgik for nylig ved døden. Og kassereren Mette Møller Hansen udtræder naturligt, eftersom hun ikke længere driver sin skobutik m.m. i byen.

Altsammen har det gjort arbejdet vanskeligere.

Svære tider

I indkaldelsen begrunder bestyrelsen sit nødråb på denne måde:

”Det er svære tider for mange butikker og foreninger i hele landet. I Kolding Kommune ser vi, at Handelsstandsforeningen i Vamdrup og City Kolding er ved at nedlægge eller omstrukturer foreningen bl.a. på grund af manglende medlemsopbakning.
Dagsordenen for generalforsamlingen afspejler de tendenser, så mød op og vær med til at beslutte, hvad vi gør med Christiansfeld Handelsstandsforening i fremtiden.”

Sådan skriver bestyrelsen i indkaldelsen.

Måske ekstraordinær generalforsamling

Hvis der ikke kan vælges en ny bestyrelse på 6-8 personer samt 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen, så foreslår bestyrelsen, at der skal stemmes om at indkalde til en ekstra-ordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløses.

Bestyrelsen består for øjeblikket af: Charlotte Donslund (formand), Jesper Ravn, Mette Møller Hansen, Maria Kaarup Rasmussen og Hans Mailand. Samt suppleanterne Jesper Andersen og Birger Lindstrøm.

Generalforsamlingen holdes på Brødremenighedens Hotel kl. 18 den 25. april. Og den afgående bestyrelse opfordrer alle medlemmer til at møde op og være med i den vigtige beslutning.

Se også