Kongeåmuseet i Vamdrup har succes med nye tiltag

Det er blandt andet lykkedes at få flere yngre tilknyttet Lokalhistorisk Arkiv

 

Kongeåmuseet og Lokalhistorisk Arkiv i Vamdrup holder til i den gamle stationsforstanderholdig fra tinden de byen dansk-tysk grænseby.

VAMDRUP: Lokalhistorisk Arkiv på Kongeåmuseet i Vamdrup har haft succes med et nyt tiltag. Det går kort fortalt ud på at holde arkivaftener for specielt udvalgte en gang om måneden, og det har medført, at flere yngre personer er blevet tilknyttet arkivet.

Det fremgår blandt andet af en årsrapport, som museet har sendt til godkendelse i kommunens kulturudvalg. Det er sket som et led i en indgået samarbejdsaftale med Kolding Kommune om støtte, som gælder frem til 31. december 2023.
Ligeledes fremgår det af rapporten, at museet også med succes, det seneste halve år har holdt månedlig billedaftener. Her arbejdes der med detaljerede beskrivelser af gamle af gamle historiske billeder fra tiden, hvor Vamdrup var dansk-tysk grænseby.

Udfordringer
 Kongeåmuseet har dog også i lighed med andre kulturtilbud oplevet, at det efter tiden med Covid-9 restriktionerne har været vanskeligere at få fyldt pladserne op i forbindelse med fx foredrag – ligesom museet i 2022 ikke havde nogen tyske gæster i modsætning til tiden før covid-19. Museet oplever også en presset økonomi grund høje elpriser og den generelle inflation.
Endvidere er der også udfordring i, at gennemsnitsalderen i bestyrelsen bestemt ikke er blevet lavere. Derfor ønsker man at få rådgivning – eller ekspertbistand – til nytænkning, som kan hjælpe de små museer i kommunen over de stående udfordringer.
Det fremgår videre, at museet i Vamdrup er tæt forbundet med Foreningen Kongeåmuseet og Lokalhistorisk Arkiv, og at deres økonomi hænger sammen. Samlet noteres der et driftsunderskud på 19.683 kroner i 2022 – med en egenkapital på 753.780 kroner.
Museet understøttes økonomisk af Kolding Kommune. I 2022 var tilskuddet på 136.000 kroner til museet og 29.891 kroner til Lokalhistorisk Arkiv. Entreindtægter havde bidraget til økonomien med 8.295 kroner betalt af 747 gæster.
Af regnskabet fremgår, at trods tilskud med videre, viste 2022 et samlet underskud på 19.103 kroner. Der var i alt indtægter på 216.549 kroner. hvor de største var tilskuddet fra Kolding Kommune og fra den lokale Søndags Cafeen. Udgifterne har samlet været på 235.652 kroner med den største udgift til varme, el og vand.
Kongeåmuseet og lokalhistorisk arkiv i Vamdrup holder til den gamle historiske stationsforstanderbolig fra grænsetiden på adressen Jernbanegade 7. /seb

 

Læs de friske nyheder hver dag på Fællesavisen.dk
for Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

HAR DU EN NYHED?
Ring til webmaster, journalist Sv.E. Brodersen tlf. 2076 1253.