Ingen løsning ved borgermøde om lugtgener

Laila F. Hauge

BlueKolding havde ingen løsning eller forklaring, da der onsdag i sidste uge blev holdt borgermøde om de lugtgener, som en del virksomheder og borgere har oplevet, efter at kloakkerne er blevet separeret.

– De var lydhøre overfor problemet, men vi skal nu selv følge op på det, fortæller Laila F. Hauge, der er klinikkoordinator og daglig leder af tandlægeklinikken.

Se også