Et utal af udfordringer havde nær knækket handelsstanden

– På trods af udfordringerne og manglende medlemsopbakning har I kæmpet bravt for at få gennemført så mange aktiviteter som overhovedet muligt, sagde Charlotte Donslund til den afgående bestyrelse.

– Året, der er gået siden seneste generalforsamling i maj 2022, har budt på et utal af udfordringer, sagde den afgående formand Charlotte Donslund, da hun tirsdag den 25. april aflagde sin sidste beretning for Christiansfeld Handelsstandsforening.

– Den tungeste udfordring har været at miste vores tidligere formand Lotte Præst. Ud over at vi er mange, der savner hende ustyrligt meget i hverdagen, så har Lottes alt for tidlige død betydet, at vores sekretær Maria helt naturligt havde brug for at slippe sine opgaver i bestyrelsen.

Ydermere har Mette Møller Hansen, som var vores kasserer, valgt at lukke sin butik og derfor ikke mere er medlem af foreningen. Maria har deltaget i møder og skrevet referater, som hun også gør i aften, men fremadrettet skal Maria have en pause fra bestyrelsesarbejdet og fokusere på den forretning, hun har overtaget efter sin mor, sagde Charlotte Donslund.

– Mette reddede os ved at fortsætte som kasserer for foreningen mod at foreningen betaler for hendes tid. Den aftale løber frem til i aften, men Mette har lovet at sørge for overdragelse til en evt. ny kasserer.

Så vi står reelt uden sekretær og uden kasserer, og hvor ender alle mulige og umulige henvendelser og spørgsmål så? De ender hos formanden, som nu efter 16 år i bestyrelsen allermest trænger til en pause, bemærkede formanden.

– Der har været udfordring på udfordring, og så kom finanskrisen.
Vi er i skrivende stund 27 medlemmer og 4 støttemedlemmer.
Udmeldt pr. 31/12 2022: Juel Nielsens Optik, Det Gamle Apotek og Relax By Sønderhave.

Onsdagsmarked slut?

– På trods af at der ikke meldte sig en tovholder, gennemførte vi onsdagsmarkeder i juli med en af de gamle og en ny pladsformand, som Jesper Ravn fandt. Dejligt at det kunne lade sig gøre, men det betød en masse ekstraarbejde, især for Hans Mailand og undertegnede. Der er ikke planlagt onsdagsmarked i 2023. Det må være op til en evt. ny bestyrelse.

Bliver der igen jul i Christiansfeld?

– Juleturen blev gennemført af frivillige med Mette Møller Hansens hjælp – men der meldte sig ikke nogen ny tovholder, så det står åbent for den nye bestyrelse, om Juleturen skal fortsætte. Julebelysning blev heller ikke som den plejede. Vi placerede de halve juletræer ved medlemmernes adresser, og alt anden julebelysning blev ophængt med hjælp fra AG og Rotary. Vi måtte blot ikke tænde for belysningen før d. 1/12 og vi skulle slukke den 31/12. Desuden var der en begrænsning for, hvor mange timer belysningen måtte være tændt pr. døgn. Alt dette efter anvisning fra Kolding Kommune.

Hans Mailand sørgede ene mand for, at der blev afholdt aktiviteter i byen lørdage op til jul, blandt andet det vildt populære juletog, musik og julemand. Det er sejt gået Hans, men det er efter min mening alt for meget for en person, som selv skal passe sin butik.

Turistavisens fremtid?

– Turistmagasinet 2023 er landet hos jer i en flot ny udgave. Birger har været tovholder på den opgave og har koordineret med Michael Harding fra Ugeavisen. Birger og Maria har koordineret omdelingen. Det forlyder, at Michael Harding ikke fremadrettet kan bidrage til opgaven, så det står åbent for en evt. ny bestyrelse at beslutte sig for en ny samarbejdspartner. Christiansfeld Avis har meddelt, at de gerne vil løfte opgaven.

Tak til bestyrelsen

– Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for det positive samarbejde, vi har haft i det forgangne år. På trods af udfordringerne og manglende medlemsopbakning har I kæmpet bravt for at få gennemført så mange aktiviteter som overhovedet muligt og så godt som muligt.
Vi har ikke altid været enige i alle beslutninger, og det er helt som det skal være. Her er det på sin plads at pointere, at Hans Mailand ikke kan tilslutte sig bestyrelsens forslag, som vi skal diskutere efter fremlæggelse af regnskabet. Mit håb er, at mange kan tilslutte sig Hans Mailand, så der kan etableres en ny bestyrelse og foreningen kan fortsætte med at skabe aktiviteter og liv i byen, sluttede Charlotte Donslund. Og det ønske gik i opfyldelse, som det fremgår af forsiden.

Se også