Friskt nyt hold overtager ansvaret for Handelsstandsforeningen

Charlotte Donslund aflagde sin sidste beretning og delte afskedsgaver ud til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Jesper Ravn, Mette Møller Hansen, Maria Kaarup Rasmussen og Jesper Andersen, m.fl. Fremmødet var næsten fuldtalligt.

Næsten hele den tidligere bestyrelse i Christiansfeld Handelsstandsforening havde besluttet at stoppe, og der var lagt op til, at foreningen måske helt skulle nedlægges – ligesom det er sket i bl.a. Vamdrup. Men sådan skulle det ikke gå i Christiansfeld.

På generalforsamlingen tirsdag den 25. april tog medlemmerne ansvar og indsatte en ny bestyrelse, som er fyldt med gå-på-mod og nye friske idéer til at udvikle handelslivet i Christiansfeld.

At det lykkedes at bevare foreningen, skyldes ikke mindst gartner Hans Mailand, Anemonen, som længe har trukket et stort læs med praktiske opgaver. Forud for generalforsamlingen havde han opfordret flere til at påtage sig ansvaret med at gå ind i en ny bestyrelse.
Som en anerkendelse valgte den ny bestyrelse Hans Mailand som ny formand.

Den nye bestyrelse

De valgte medlemmer til den nye bestyrelse blev:

Hans Mailand, blomsterbutikken Anemonen, Birger Lindstrøm (herretøjbutikken Hos Birger), Jesper Elkjær (den nye Cafe 1773), Torben Schulz (Tyrstrup Kro), Freja Munch (Handelshuset Szocska Living) og Henri Nissen (Christiansfeld Avis).
Maria Kaarup Rasmussen (Martensens Boghandel), som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, fortsatte som suppleant, sammen med nyvalgte Margit Andersen (butik Fru Andersen).
Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Mailand som formand, Birger Lindstrøm, som næstformand, Margit Andersen som kasserer og Freja Munch som sekretær.

Den nye bestyrelse holdt allerede sit 2. møde tirsdag d. 2. maj for hurtigt at komme i gang med de mange opgaver som fx Hjertegavekort, Turistmagasinet, Flagning i byen, Onsdagsmarked, Julebelysning og Juletur til Christinero.

Et utal af udfordringer

Når den tidligere bestyrelse besluttede at trække sig, skyldtes det bestemt ikke dovenskab, men at det var blevet for meget for de få, der var tilbage – efter et dødsfald og efter at to butiksejere, som tidligere har ydet en stor indsats i foreningen, lukkede deres butikker og dermed udtrådte af foreningen.

På generalforsamlingen aflagde den afgående formand, Charlotte Donslund, beretning. Hun sagde bl.a.:

– Året, der er gået siden seneste generalforsamling i maj 2022, har budt på et utal af udfordringer.

Se også